Hoe kan ik mij aanmelden voor de stagebeoordeling?

 

Pas als u helemaal klaar bent met de stage, mag u zich aanmelden voor de stagebeoordeling. Het is daarom belangrijk dat u na de stage het complete portfolio zo snel mogelijk per post naar IBKI stuurt of daar afgeeft: IBKI, Structuurbaan 2, 3439 MB te Nieuwegein (postbus 2360, 3430 DV).

Stuur altijd alle originele handtekeningenformulieren van het portfolio. Kopieën of scans zijn niet toegestaan. U kunt het portfolio het beste aangetekend versturen. Het IBKI kan niets doen als uw portfolio niet aankomt, terwijl u zegt dat het wel verzonden is. U kunt ook uw portfolio langsbrengen. Dit kan alleen op het hoofdkantoor in Nieuwegein, Structuurbaan 2.

Let op! Vóór u wordt ingedeeld checkt IBKI eerst of uw portfolio volledig is. U kunt stage-uren plannen tot uiterlijk 28 dagen vóór de verloopdatum van uw stagepas. De wachttijd voor een examendatum van een stagebeoordeling is namelijk 4 tot 6 weken.

Op de handtekeningenformulieren moeten per les alle gevraagde gegevens en handtekeningen staan (leerling, stagiair, stagebegeleider). De aftekening moet op het moment van de les gebeuren. Achteraf mogen geen handtekeningen toegevoegd worden. Als er gegevens ontbreken keurt IBKI het portfolio niet goed.
Pas als IBKI het portfolio goedkeurt (u krijgt daarover een e-mail), mag u zich aanmelden voor de stagebeoordeling. Als er lessen (uren) van het portfolio niet geaccepteerd worden, kunt u geen stagebeoordeling aanvragen en stuurt IBKI het portfolio digitaal terug. De lessen die niet geaccepteerd zijn, moet u dan inhalen en weer op de juiste manier aanmaken/toevoegen.

 

Aanmelding door deelnemer:

Is uw stage goedgekeurd, dan kunt u zichzelf of kan uw opleider u via ‘Mijn IBKI‘ aanmelden voor de stagebeoordeling. In veel gevallen wordt de stagebeoordeling voor u geregeld door uw opleider. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw opleider. Uw opleider betaalt dan ook uw stagebeoordeling. IBKI kan niet garanderen dat een door uzelf geboekte stagebeoordeling door uw opleider wordt ondersteund.

U kunt dus ook zichzelf via ‘Mijn IBKI’ aanmelden voor de categorie B. Maar als u een aanvraag doet voor een aanvullende categorie (A, C, D), kunt u dit alleen met het ‘Aanmeldingsformulier Stagebeoordeling’ doen. Ook als er online via ‘Mijn IBKI’ geen geschikte datum of locatie beschikbaar is voor de categorie B, kunt u het ‘Aanmeldingsformulier Stagebeoordeling’ gebruiken. U vraagt dan wel een individueel examen aan. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
Het formulier kan ingescand per mail verzonden worden naar info@ibki.nl. Per post toezenden mag ook.

 

Aanmelding via opleider:

Als opleider kunt u aanmelden via ‘Mijn IBKI’ of met een aanmeldingsformulier. Het formulier kan ingescand per mail verzonden worden naar info@ibki.nl. Vóór het inscannen moet het formulier voorzien zijn van een handtekening en/of bedrijfsstempel. Per post toezenden mag ook, maar kiest u wel voor post of mail, niet voor beide.
Bij een aanvraag via een werkgever of opleider stuurt IBKI het datumvoorstel voor de stagebeoordeling naar deze werkgever of opleider (en dus niet naar de kandidaat zelf).

N.B Alleen als u drie individuele examens op één dag boekt waarvan de factuur naar één betaler gaat, komt u in aanmerking voor (drie keer) de korting voor het boeken van een centraal examen. Dit geldt alleen als het gaat om drie aanmeldingen voor stagebeoordeling of praktijkbegeleiding, of een drie examens-combinatie van stagebeoordeling en praktijkbegeleiding.

 

Spoedexamens

Het kan voorkomen dat iemand op heel korte termijn een stagebeoordeling wil doen, bijvoorbeeld omdat hij de einddatum van de stagepas over het hoofd heeft gezien. IBKI heeft een hoger spoedtarief als men binnen 21 dagen na aanmelding een stagebeoordeling wil doen. De spoedtoeslag is € 150,–. IBKI probeert dan in overleg op zo kort mogelijke termijn een datum te plannen. Van tevoren is niet te zeggen welke planningstijd IBKI minimaal nodig heeft, maar dit kan kort zijn.

 

Overzicht online te boeken locaties: