Examendocumenten theorie- en praktijkexamens certificaten A, C, D en E

1.a Theorietoets Theorie van de verkeerstaak

 

1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid

 

1.c. Bijzondere verrichtingen (alleen categorie A)

 

3.a Stagebeoordeling (alleen categorie A, C en D)

 

Examenreglementen

Voor meer informatie over het algemene deel en aanvullende delen van de WRM examenreglementen gaat u naar pagina “Examenreglementen”.