Hoe kan ik mij aanmelden voor de stage?

 

Na een voldoende resultaat voor examenfase 1 en 2 moet u stage lopen bij een rijschool. U krijgt van IBKI daarvoor een stagepas met een geldigheid van 12 maanden.  Deze moet u bij zich hebben als u stage loopt. De stage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • ten minste 5 passieve uren (achter in de auto observeren van een les van de stagebegeleider/stagementor)
  • ten minste 35 actieve uren (zelf lesgeven aan een echte rijbewijsleerling).

 

Voorwaarden

De stagelessen geeft u onder direct toezicht van uw stagementor. Die stagementor moet dus tijdens alle stagelessen in de lesauto meerijden.
U mag in één stageperiode meerdere stagementoren en/of leerlingen hebben. De mentor moet ten minste 3 jaar een geldig certificaat B hebben.

 

Portfolio

Van de stage moet u een portfolio (handtekeningenformulieren van alle lessen) bijhouden volgens IBKI-richtlijnen. In principe moet u in de stage alle voorkomende lessen voor de opleiding naar het rijbewijs geven. Dit moet terug te vinden zijn in het portfolio. De handtekeningenformulieren kunnen worden uitgeprint via uw eigen account in “Mijn IBKI“. Tijdens de stage hoeft IBKI geen verslag, leskaarten, (getekende)handtekeningformulieren of dergelijke te ontvangen.

 

Steekproefcontrole

Elke stagiair kan tijdens zijn stage een steekproef vanuit IBKI verwachten, op basis van de adressen en begin- en eindtijden van de tevoren opgegeven stagerijlessen. In de steekproef (het formulier staat op de IBKI-site) wordt onder andere gecontroleerd of de opgegeven lessen worden gereden en of de (juiste) stagementor aanwezig is. Op het portfolio dat de stagiair bij zich moet hebben moeten alle eerder gegeven stagelessen volledig zijn afgetekend, dus met handtekeningen van leerling, stagiair en stagementor/stagebegeleider.

Bij onvolkomenheden volgen er sancties, waarbij er twee situaties mogelijk zijn:

  • De steekproef kan niet worden uitgevoerd, want er is op de aangegeven tijd en het opgegeven adres geen lesauto met stagiair aanwezig. Dit wordt de stagiair aangerekend. Dit houdt het volgende in: de eerste keer een schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot dat moment opgegeven stage-uren.
  • De steekproef kan wel worden uitgevoerd, maar de stagiair en mentor blijken zich niet aan de regels (stagementor rijdt niet mee bijvoorbeeld) te houden. Dit wordt de stagiair én de mentor aangerekend. Dit houdt het volgende in: de eerste keer een schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot dat moment opgegeven stage-uren en het schrappen van de mentor als mentor bij IBKI. Hij/zij kan in die functie niet meer optreden en dus ook niet meer voorkomen op portfolio’s.

 

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door een examinator van het IBKI. Er wordt één echte rijles beoordeeld. Beoordeling van videoregistraties van gegeven rijlessen (dus achteraf) gebeurt voorlopig nog niet.

Voor verdere informatie over de stagebeoordeling gaat u naar ‘Wat kan ik verwachten bij mijn stagebeoordeling?‘.

 

Verdere informatie over: