Hoe kan ik mij aanmelden voor de stage?

 

Na het behalen van examenfase 1 en 2 moet u stagelopen bij een rijschool. Tijdens die stage moet u een WRM-stagepas bij zich hebben. De stagepas krijgt u als u een voldoende resultaat hebt gehaald voor alle examenonderdelen van examenfase 1 en 2. Zie voor het aanmelden ‘Aanmelden stage’ onderaan deze pagina.

Vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden, moet u eerst ook nog wel een originele geldige VOG bij IBKI aanleveren. Het is belangrijk dat u uw VOG op tijd aanvraagt. Maar let op: uw VOG mag bij aanleveren niet ouder zijn dan 6 maanden! Zie hiervoor verder de uitgebreide notitie over VOG bij ‘Overige info’.

Uw stagepas heeft een geldigheid van 12 maanden. De 12 maanden beginnen op de aanleverdatum van uw VOG óf de datum van uw laatste examenresultaat van fase 1 of 2 (als u de VOG daarvoor al had ingeleverd).

De stage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • ten minste 5 passieve uren (= achter in de auto observeren van een les van de stagementor), waarvan 1 uur bestaat uit het meerijden met een CBR-praktijkexamen of tussentijdse toets (TTT) van een leerling van uw stagementor. 4 van de 5 passieve uren mag u meerijden (en laten registreren bij IBKI via uw portfolio) vóórdat u een stagepas hebt. Dat is echter niet verplicht. Voor het uur meerijden bij het CBR hebt u wel een stagepas nodig.
  • ten minste 35 actieve uren (= zelf lesgeven aan een echte rijbewijsleerling).


Let op!
Vóórdat u een stagebeoordeling kunt aanvragen checkt IBKI eerst of uw stageportfolio volledig is, inclusief het uur ‘meerijden bij een CBR-examen/TTT’. U krijgt hiermee een toelatingskwalificatie om een stagebeoordeling aan te vragen.

U kunt stage-uren plannen tot uiterlijk 28 dagen vóór de verloopdatum van uw stagepas. De wachttijd voor een examendatum van een stagebeoordeling is namelijk 4 tot 6 weken.

U mag maximaal twee keer uw stagebeoordeling herkansen. De herkansingen moeten wel binnen de geldigheidsperiode van uw stagepas liggen. Als u geen voldoende voor de stagebeoordeling hebt gehaald vóór de verloopdatum van uw stagepas, moet u het volledige WRM-examen opnieuw doen. U krijgt wel een vrijstelling van de stage. De stage is dan dus niet meer verplicht, maar stage lopen mag wel, als u nog meer wilt oefenen. Die stage-uren hoeft u niet door te geven. U hebt wel altijd een stagepas nodig, omdat deze verplicht is bij uw examen stagebeoordeling en voor het eventuele oefenen. U dient uiteraard ook weer een VOG in te dienen om uw nieuwe stagepas te verkrijgen.

 

Voorwaarden

De stagelessen geeft u onder direct toezicht van uw stagementor. Die stagementor moet dus tijdens alle stagelessen in de lesauto meerijden.
U mag in één stageperiode meerdere stagementoren en/of leerlingen hebben. Uw stagementor moet ten minste 5 jaar een geldig certificaat B hebben én de WRM-bijscholingscursus ‘Stagementor’ gevolgd hebben. Deze twee eisen gelden niet voor stagementoren die voor 1 april 2020 al stagementor waren, zij blijven stagementor.

 

Invoeren geplande stagelessen en bijhouden van een portfolio

Al uw stagelessen moet u van tevoren in een lessenoverzicht invoeren (zie onderaan deze pagina bij ‘Stageplanning’) en u moet hiervan een portfolio bijhouden. Het portfolio bestaat uit ondertekende handtekeningenformulieren van alle stagelessen plus een ondertekend handtekeningenformulier voor het meerijden met een CBR-examen. U stuurt dit portfolio naar IBKI als uw stage klaar is. Tijdens de stage hoeft IBKI geen verslag, leskaarten, (getekende) handtekeningformulieren of dergelijke te ontvangen.

In principe moet u in de stage alle voorkomende lessen voor de opleiding naar het rijbewijs geven. Dit moet terug te vinden zijn in uw portfolio. De handtekeningenformulieren kunt u printen via uw eigen account in “Mijn IBKI“.

Het één keer meerijden bij een CBR-praktijkexamen of Tussentijdse toets (TTT) van een leerling moet u ook opgeven in uw lessenoverzicht. U moet het handtekeningenformulier hiervoor meenemen naar de CBR-locatie en na het CBR-examen laten tekenen door de CBR-examinator, de leerling en uw stagementor.

 

Steekproefcontrole

Elke stagiair kan tijdens zijn stage een steekproef vanuit IBKI verwachten, op basis van de adressen en begin- en eindtijden van de tevoren opgegeven stagerijlessen. In de steekproef (het formulier staat op de IBKI-site) wordt onder andere gecontroleerd of de opgegeven lessen worden gereden en of de (juiste) stagementor aanwezig is. Op het portfolio dat de stagiair bij zich moet hebben moeten alle eerder gegeven stagelessen volledig zijn afgetekend, dus met handtekeningen van leerling, stagiair en stagementor/stagebegeleider.

In de volgende twee gevallen volgen er sancties:

  • De steekproef kan niet worden uitgevoerd, want er is op de aangegeven tijd en het opgegeven adres geen lesauto met stagiair aanwezig. Dit wordt de stagiair aangerekend. Dit houdt het volgende in: de eerste keer een schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot dat moment opgegeven stage-uren.
  • De steekproef kan wel worden uitgevoerd, maar de stagiair en mentor blijken zich niet aan de regels (stagementor rijdt niet mee bijvoorbeeld) te houden. Dit wordt de stagiair én de mentor aangerekend. Dit houdt het volgende in: de eerste keer een schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot dat moment opgegeven stage-uren en het schrappen van de mentor als mentor bij IBKI. Hij/zij kan in die functie niet meer optreden en dus ook niet meer voorkomen op portfolio’s.

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door een examinator van het IBKI. Er wordt één echte rijles beoordeeld.

Voor verdere informatie over de stagebeoordeling gaat u naar ‘Wat kan ik verwachten bij mijn stagebeoordeling?‘.

 

Verdere informatie over: