Hoe word ik beoordeeld tijdens de stagebeoordeling?

 

U kiest voor de stagebeoordeling zelf een nieuw lesonderwerp dat aansluit op de vorderingen van de leerling.
U wordt beoordeeld op de hoofdaspecten instructie geven en coachen, op in totaal 34 beoordelingsaspecten. Voor elk aspect kunt u de score 0, 1, 2 of 3 punten krijgen. Bij 71 punten bent u geslaagd, rekening houdend met nog een aantal voorwaarden.

De examinator noteert zijn oordeel op het beoordelingsprotocol ‘Instructie geven en coachen’. Als richtlijn gebruikt hij het scorevoorschrift ‘Instructie geven en coachen’. Beide documenten staan op de pagina “Examendocumenten theorie- en praktijkexamens”. Voertuigcontrole krijgt geen afzonderlijke beoordeling.

Na het examen geeft de examinator u de uitslag. In dat gesprek van maximaal 30 minuten hoort u ook een toelichting op de beoordelingsaspecten waarop u minder goed hebt gescoord.

U mag maximaal twee keer herkansen. De herkansingen moeten wel binnen de geldigheidsperiode periode van uw Stagepas liggen. Als u geen voldoende resultaat voor de stagebeoordeling hebt gehaald vóór de verloopdatum van uw stagepas, moet u het gehele examen opnieuw doen. U krijgt dan wel een vrijstelling van de verplichte stage.