Hoe ziet mijn examendag eruit?

U kunt de onderdelen van de WRM-examens niet allemaal op één dag doen. Wel kunt u bij uw aanmelding uw eigen keuze maken, binnen de mogelijkheden die IBKI biedt. Zo is de combinatie van een praktijkrit met een theorie-examen op één dag niet mogelijk.
IBKI adviseert de examenonderdelen op afzonderlijke dagen te doen. Veel kandidaten doen de theorietoetsen 2.a en 2.b van fase 2 op één dag, maar dat is dus niet verplicht.
De stagebeoordeling volgt na de stage op een afzonderlijke dag.

Voor de theorietoetsen zijn er vier mogelijke starttijden:

  • 7.45 uur
  • 10.00 uur
  • 12.30 uur
  • 14.30 uur

Voor praktijkritten zijn de mogelijke meldtijden:

  • 7.45 uur
  • 9.15 uur
  • 10.45 uur
  • 12.45 uur
  • 14.15 uur

Vanzelfsprekend hangt het van het aantal aanmeldingen af of alle starttijden op een dag gebruikt worden.