Richtlijnen stagebeoordeling

 

Als u een stagebeoordeling krijgt, moeten de locatie, het examenvoertuig en uw leerling aan vastgestelde richtlijnen voldoen.

Richtlijnen locatie

U mag als kandidaat zelf bepalen wat de locatie van uw stagebeoordeling is, zoals ook bij WRM categorie A, B, C en D. Wel moet de locatie/omgeving van de locatie geschikt zijn voor het rijden met een goedgekeurde trekker. Ook gelden onderstaande standaard-locatievereisten die ook bij de andere categoriën gelden.

De examinator moet op die locatie ongestoord kunnen werken. Hiervoor moet een aparte, voldoende grote ruimte (met tafel en stoelen) aanwezig zijn, zonder verstoring door anderen en/of huisdieren. Woningen waarin een rijschool is gevestigd en locaties met één of meer honden zijn niet geschikt. Neem contact op met IBKI als u twijfelt.

 

Richtlijnen examenvoertuig

Voor het examenvoertuig volgt het IBKI de eisen voor examenvoertuigen (trekker inclusief aanhanger) van het CBR. Alleen door het CBR goedgekeurde voertuigcombinaties worden door het IBKI toegelaten tot het examen WRM T.
Wel is het zo, dat het examen stagebeoordeling alleen bij een bijzondere verrichting-les op een oefenterrein met een trekker met aanhanger gedaan wordt. Als het een verkeersles is op de openbare weg, is het examenvoertuig een trekker zonder aanhanger. De IBKI-examinator volgt dan in zijn eigen auto.
Bij beide soorten stagebeoordeling (bijzondere verrichting en verkeersles) is het noodzakelijk dat de IBKI-examinator de les vanaf het begin kan volgen door middel van portofoons en een ontvanger, op dezelfde manier als bij de WRM-examens A gebeurt (als de A-examinator in de auto volgt). Bij een les op een oefenterrein betekent dat, dat de examinator ook de verplaatsing naar dat terrein vanaf de rijschool met behulp van verbindingsmiddelen moet kunnen volgen. De kandidaat dient zelf voor deze verbindingsmiddelen te zorgen.

 

Richtlijnen waaraan uw leerling moet voldoen

U mag als kandidaat zelf bepalen aan welke leerling u op de dag van de stagebeoordeling rijles wilt geven. Deze leerling moet voldoen aan enkele vastgestelde richtlijnen.

  • De leerling mag geen rijbewijs T hebben (dit geldt alleen bij een bijzondere verrichtingen-les op een oefenterrein)
    Het is niet verplicht dat de leerling in de stagebeoordeling een leerling is uit de stage.
  • De leerling moet al een aantal lessen hebben gevolgd. Tegelijk mag de leerling niet al zodanig ver zijn met de rijopleiding, dat hij/zij al volledig klaar is voor het CBR-examen.  Dit kunt u aantonen met zijn/haar instructievorderingenkaart. Met ‘volledig klaar’ wordt bedoeld:
    • de leerling heeft (bijna) alle lessen al gevolgd en staat op het punt zich bij het CBR aan te melden.
    • de leerling is al een of meerdere keren gezakt voor het examen rijbewijs T.
  • Tijdens de stagebeoordeling moet een originele instructievorderingenkaart van de leerling aanwezig zijn. Dit moet een echte (in de praktijk gebruikelijke) kaart zijn, met de werkelijk gerealiseerde vorderingen van de leerling.