Hoe kan ik mij aanmelden voor de stage?

 

Na examenfase 1 moet u ten minste 20 uren stage lopen bij een rijschool. Het gaat alleen om ‘actieve’ uren: het zelf lesgeven aan een echte rijbewijsleerling. Tijdens die stage moet u een WRM-stagepas bij zich hebben. De stagepas krijgt u als een voldoende resultaat hebt gehaald voor alle examenonderdelen van examenfase 1. Zie voor het aanmelden ‘Aanmelden stage’ onderaan deze pagina.

Vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden, moet u eerst ook nog wel een originele geldige VOG bij IBKI aanleveren. Het is belangrijk dat u uw VOG op tijd aanvraagt. Maar let op: uw VOG mag bij aanleveren niet ouder zijn dan 6 maanden! Zie hiervoor verder de uitgebreide notitie over VOG bij ‘Overige info’.

Uw stagepas heeft een geldigheid van 10 maanden. De 10 maanden beginnen op de aanleverdatum van uw VOG óf de datum van uw laatste examenresultaat van fase 1 (als u de VOG daarvoor al had ingeleverd).

Let op! Vóórdat u een stagebeoordeling kunt aanvragen checkt IBKI eerst of uw stageportfolio volledig is. U krijgt hiermee een toelatingskwalificatie om een stagebeoordeling aan te vragen.
U kunt stage-uren plannen tot uiterlijk 28 dagen vóór de verloopdatum van uw stagepas. De wachttijd voor een examendatum van een stagebeoordeling is namelijk 4 tot 6 weken.

U mag maximaal twee keer uw stagebeoordeling herkansen. De herkansingen moeten wel binnen de geldigheidsperiode van uw stagepas liggen. Als u geen voldoende voor de stagebeoordeling hebt gehaald vóór de verloopdatum van uw stagepas, moet u het volledige WRM-examen opnieuw doen. U krijgt wel een vrijstelling van de stage. De stage is dan dus niet meer verplicht, maar stage lopen mag wel, als u nog meer wilt oefenen. Die stage-uren hoeft u niet door te geven. U heeft wel altijd een stagepas nodig, omdat deze verplicht is bij uw examen stagebeoordeling en voor het eventuele oefenen. U dient uiteraard ook weer een VOG in te dienen om uw nieuwe stagepas te verkrijgen.

 

Voorwaarden

De stagelessen geeft u onder direct toezicht van uw stagementor. Die stagementor moet dus tijdens alle stagelessen in de lesauto meerijden.
U mag in één stageperiode meerdere stagementoren en/of leerlingen hebben. Uw stagementor moet ten minste 5 jaar een geldig certificaat C hebben én de WRM-bijscholingscursus ‘Stagementor’ gevolgd hebben. Deze twee eisen gelden niet voor stagementoren die voor 1 april 2020 al stagementor waren, zij blijven stagementor.

 

Invoeren geplande stagelessen en bijhouden van een portfolio

Al uw stagelessen moet u van tevoren in een lessenoverzicht invoeren (zie onderaan deze pagina bij ‘Stageplanning’) en u moet hiervan een portfolio bijhouden. Het portfolio bestaat uit ondertekende handtekeningenformulieren van alle stagelessen. U stuurt dit portfolio naar IBKI als uw stage klaar is. Tijdens de stage hoeft IBKI geen verslag, leskaarten, (getekende) handtekeningformulieren of dergelijke te ontvangen.
In principe moet u in de stage alle voorkomende lessen voor de opleiding naar het rijbewijs geven. Dit moet terug te vinden zijn in uw portfolio. De handtekeningenformulieren kunt u printen via uw eigen account in “Mijn IBKI“.

 

Steekproefcontrole

Elke kandidaat kan tijdens zijn stage een steekproef vanuit IBKI verwachten, op basis van de adressen en begin- en eindtijden van de tevoren opgegeven stagerijlessen. In de steekproef (het formulier staat op de IBKI-site) wordt o.a. gecontroleerd of de opgegeven lessen gereden worden en of de (juiste) stagementor aanwezig is. Op het portfolio dat de kandidaat bij zich moet hebben moeten alle eerder gegeven stagelessen volledig zijn afgetekend, dus met handtekeningen van leerling, kandidaat en stagementor/stagebegeleider.

In de volgende gevallen volgen er sancties:

  • De steekproef kan niet worden uitgevoerd, want er is op de aangegeven tijd en het opgegeven adres geen kandidaat met leerling aanwezig. Dit wordt de kandidaat aangerekend. Dat houdt het volgende in: de eerste keer een schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot dat moment opgegeven stage-uren.
  • De steekproef kan wel worden uitgevoerd, maar de kandidaat en mentor blijken zich niet aan de regels (stagementor rijdt niet mee bijvoorbeeld) te houden. Dit wordt de kandidaat én de mentor aangerekend. Dit houdt in: de eerste keer een schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot dat moment opgegeven stage-uren en het schrappen van de mentor als mentor bij IBKI. Hij/zij kan in die functie niet meer optreden en dus ook niet meer voorkomen op portfolio’s.

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door een examinator van het IBKI. Er wordt dan één echte rijles beoordeeld.

Voor verdere informatie over de stagebeoordeling gaat u naar ‘Wat kan ik verwachten bij mijn stagebeoordeling?

 

Verdere informatie over: