Wat is de Geschiktheidstest?

 

De Geschiktheidstest is een computerexamen van 90 minuten. U hoeft alleen een Geschiktheidstest te doen als u niet het juiste schooldiploma als vooropleiding hebt. De test bestaat uit drie blokken met opgaven.

  • Blok 1 Beroepscompetenties: 30 opgaven met twee stellingen per opgave
    Met dit blok toetst IBKI of uw eigenschappen aansluiten bij het beroep rij-instructeur. De stellingen gaan over vaardigheden, opvattingen en houding die een goede rij-instructeur nodig heeft. U moet steeds voor één stelling kiezen.
  • Blok 2 Taalvaardigheid: drie korte artikelen, met per artikel drie meerkeuzevragen
    De vragen toetsen of u de Nederlandse tekst begrijpt door het juiste antwoord te kiezen. Er wordt dus geen kennis getoetst. Het gaat hier om artikelen die voor rij-instructeurs interessant zijn.
  • Blok 3 Casusvragen: negen meerkeuzevragen
    De casusvragen meten onder andere uw coachingsvaardigheid. Deze vragen komen uit de beroepspraktijk van een rij-instructeur. Een casusvraag geeft een voorbeeldsituatie uit een rijles waarin u moet kiezen of beslissen.

Om te slagen moet u tenminste 35 opgaven goed hebben beantwoord. U mag zich dan aanmelden voor het examen certificaat B (als u 18 jaar bent en een geldig rijbewijs B hebt). Bij een lagere score mag u zich aanmelden voor een herkansing. U kunt alleen de hele Geschiktheidstest herkansen, niet één blok of twee blokken.

Het Examenreglement vindt u hier.