Wat kan ik verwachten bij de examens in fase 1 en 2?

 

In Fase 1 en 2 zult u in totaal drie theorie-examens afleggen.

Theorie-examens

Bij Examendocumenten theorie vindt u de brondocumenten die aangeven waar de examenvragen over mogen gaan. In de matrijsnotities staat hoeveel vragen er per onderwerp in het examen zitten.

Bekijk de informatie onder Examendocumenten theorie altijd goed. Hebt u hierna nog inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met uw opleider.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen in Fase 1 is een praktijkrit voor de eigen rijvaardigheid.

In de praktijkrit rijdt u zelf, met de examinator naast u. De examinator geeft de route aan. Binnen de praktijkrit moet u een viertal bijzondere verrichtingen uitvoeren en twee keer de taakprocessen verwoorden in een verkeerssituatie.

Bij het examen moeten de originele voertuigdocumenten van het examenvoertuig aanwezig zijn.

Let op: Is uw praktijkexamen tussen 1 november en 31 maart? IBKI adviseert dan een auto met winterbanden. Voor meer informatie zie de uitgebreide uitleg in artikel 25 van het Algemene deel Reglement.