Wat kan ik verwachten bij de examens in fase 1?

 

Theorie-examen

Het theorie-examen van fase 1 is:

  • Theorietoets 1.a Theorie van de rijtaak.

Bij Examendocumenten theorie- en praktijkexamens vindt u het brondocument dat aangeeft waar de examenvragen over mogen gaan.
In het brondocument staat ook hoeveel vragen er per onderwerp in het examen zitten: de matrijs.

Bekijk het brondocument altijd goed. Hebt u hierna nog inhoudelijke vragen? Wilt u bijvoorbeeld weten wat u moet weten over bepaalde regelgeving? Neem dan contact op met uw opleider.

 

Praktijkexamen

Het praktijkexamen van fase 1 is:

  • Examenonderdeel 1.b Praktijkrit.

In de praktijkrit rijdt u zelf, met de examinator naast u. De examinator geeft de route aan. Binnen de praktijkrit moet u twee keer de taakprocessen verwoorden bij berijden van een verkeerssituatie.

U moet hiernaast in de praktijkrit vier van zeven bijzondere verrichtingen uitvoeren.

Bij het examen moeten de originele voertuigdocumenten van het examenvoertuig aanwezig zijn.