Wat kan ik verwachten bij mijn stagebeoordeling?

 

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door een examinator van het IBKI. Er wordt één echte praktijkrijles beoordeeld. Tijdens deze beoordeling geeft u een leerling voor rijbewijs B een rijles.

 

Lengte/inhoud van de les en niveau van de leerling

 • U moet één rijles geven van minimaal 50 en maximaal 80 minuten. In de les moeten zowel instructie- als coachingsvaardigheden aan de orde komen.
 • De les moet een lesonderwerp hebben van de originele instructievorderingenkaart van uw echte leerling. Deze leerling mag niet al zo ver zijn met zijn rijopleiding dat hij al volledig klaar is voor het rijbewijsexamen. Er moeten ten minste 5 bij het feitelijke niveau van uw leerling aansluitende lesonderdelen over zijn die nog niet eerder inhoudelijk zijn behandeld.
 • Uw keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het werkelijke aanvangsniveau en de instructievorderingenkaart van uw leerling. Dat aanvangsniveau hebt u rijdend aan het begin van de les vastgesteld.
  • Als u het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kunt gewoon de les geven die u gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de u besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.
  • Pas als uit het feitelijke begingedrag blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en u hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.
 • Het is dus niet zo dat de examinator in het inleidende gesprek het lesonderwerp bepaalt aan de hand van een lijst met lesonderwerpen. De examinator geeft tijdens de praktijklesbeoordeling ook geen opdrachten die gaan over de inhoud van de les.

N.B. Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er wordt dus geen extra voorbereidingstijd gegeven.

 

Meerijden stagementor/opleider:

 • Tijdens de praktijklesbeoordeling mag de stagementor en/of opleider niet meerijden.

 

Voertuig

 • Is uw praktijkexamen tussen 1 november en 31 maart? IBKI adviseert dan een auto met winterbanden. U bent daarvoor zelf verantwoordelijk (zie voor meer informatie het Algemene deel Reglement, art. 25, lid 4 en 14).
 • Bij het examen moeten de originele voertuigdocumenten van het examenvoertuig aanwezig zijn.

 

Legitimatie van uzelf en de leerling:

 • U moet voor het begin van het examen de IBKI-uitnodiging laten zien en u legitimeren met een geldig rijbewijs.
 • De leerling moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs of een geldig rijbewijs (anders dan categorie B).

 

Let op

De stagebeoordeling kan niet doorgaan als:

 • uw leerling zich niet kan legitimeren.
 • u zich niet kunt legitimeren.
 • niet voldaan wordt aan eis dat tijdens de stagebeoordeling een originele instructievorderingenkaart van de leerling in de auto aanwezig moet zijn.

 

Te laat?

Wat moet u doen als u niet op tijd op het afgesproken startpunt bent?

 • U hebt een schriftelijke oproep van IBKI gekregen. In deze oproep staat o.a. het begintijdstip van het examen. Daarnaast staat in de oproep een tijdstip genoemd waarop u aanwezig moet zijn, de meldtijd.
  Deze meldtijd is in de regel 15 minuten voor het begintijdstip van het examen.
  Als u niet op het begintijdstip op de afgesproken locatie aanwezig kunt zijn, moet u dit direct telefonisch melden aan IBKI, (030 6087766), met de reden en uw verwachte aankomsttijd.
 • IBKI zal afhankelijk van de reden en de verwachte aankomsttijd proberen een oplossing te vinden maar kan niet garanderen dat uw examen op dezelfde datum plaats kan vinden.|
  In principe liggen de (financiële) consequentie(s) bij de kandidaat. Verkeersdrukte beschouwen we bijvoorbeeld niet als overmacht.

Meer informatie over de manier van beoordelen en hoe u zich hierop het beste kunt voorbereiden, staat op de pagina Examendocumenten praktijkexamens op deze site.

Lees naast deze pagina ook de Richtlijnen Stagebeoordeling. Hier vindt u de eisen aan de locatie van de stagebeoordeling en de leerling.