Wat kan ik verwachten bij mijn stagebeoordeling?

 

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door een examinator van het IBKI. Er wordt één echte praktijkrijles beoordeeld. Tijdens deze beoordeling geeft u een leerling een rijles.

 

Lengte en inhoud van de les:

 • U moet een leerling één rijles geven van minimaal 50 minuten en maximaal 80 minuten.
 • U bepaalt zelf welke les u geeft, naar aanleiding van het opleidingsmoment van de leerling.
 • De les heeft een nieuw aan te leren lesonderwerp van de originele instructievorderingenkaart van de leerling.

 

Rol examinator

 • De examinator geeft tijdens de praktijklesbeoordeling geen opdrachten die gaan over de inhoud van de les.

 

Meerijden stagementor/opleider:

 • Tijdens de praktijklesbeoordeling kan de stagementor en/of opleider niet meerijden.

 

Voertuig

Bij het examen moeten de originele voertuigdocumenten van het examenvoertuig aanwezig zijn.

Legitimatie van uzelf en de leerling:

 •  U moet voor het begin van het examen de IBKI-uitnodiging laten zien en zich legitimeren met een geldig rijbewijs.
 • De leerling moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs of een geldig rijbewijs (anders dan categorie C).

 

Let op

De stagebeoordeling kan niet doorgaan als:

 • uw leerling zich niet kan legitimeren.
 • u zich niet kunt legitimeren.
 • niet voldaan wordt aan eis dat tijdens de stagebeoordeling een originele instructievorderingenkaart van de leerling in de auto aanwezig moet zijn.

 

Te laat?

Wat moet u doen als u niet op tijd op het afgesproken startpunt bent?

 • U hebt een schriftelijke oproep van IBKI gekregen. In deze oproep staat o.a. het begintijdstip van het examen. Daarnaast staat in de oproep een tijdstip genoemd waarop u aanwezig moet zijn, de meldtijd.
  Deze meldtijd is in de regel 15 minuten voor het begintijdstip van het examen.
  Als u niet op het begintijdstip op de afgesproken locatie aanwezig kunt zijn, moet u dit direct telefonisch melden aan IBKI, (030 6087766), met de reden en uw verwachte aankomsttijd.
 • IBKI zal afhankelijk van de reden en de verwachte aankomsttijd proberen een oplossing te vinden maar kan niet garanderen dat uw examen op dezelfde datum plaats kan vinden.
  In principe liggen de (financiële) consequentie(s) bij de kandidaat. Verkeersdrukte beschouwen we bijvoorbeeld niet als overmacht.

Meer informatie over de manier van beoordelen en hoe u zich hierop het beste kunt voorbereiden, staat op de pagina Examendocumenten theorie- en praktijkexamens op deze site. Hier vindt u ook concrete tips.
Lees naast deze pagina ook de Richtlijnen Stagebeoordeling. Hier vindt u de eisen aan de locatie van de stagebeoordeling en de leerling.