Wat is de verplichte WRM-bijscholing?

 

Uw WRM-certificaat is vijf jaar geldig. Onderaan op uw WRM-bevoegdheidspas staat daarom ‘’geldig tot [datum]’’. Het is belangrijk dat u vóór deze verloopdatum de verplichte WRM-bijscholing volgt én een geldige originele VOG bij IBKI inlevert. Anders verlengt IBKI uw bevoegdheid niet.
Wacht met uw laatste verplichte bijscholing (praktijk en/of theorie) niet tot vlak voor uw verloopdatum. Er is ook tijd nodig bij IBKI voor administratieve verwerking en productie van het pasje. Ook een VOG kost tijd: een VOG-aanvraag duurt normaal maximaal 4 weken. Vraag die VOG aan 6 maanden vóór uw pas verloopt; u bent dan altijd op tijd! Niet eerder, de VOG mag maximaal 6 maanden oud zijn op de verloopdatum van uw pas.
N.B. Er zit gemiddeld zes weken tussen uw praktijkbegeleiding en een eventuele herkansing; een kortere periode is mogelijk, maar niet altijd. Zie voor de spoedprocedure de pagina ‘Hoe kan ik mij aanmelden’.

 

De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is:

  • Praktijkbegeleiding: u geeft één keer in de periode van vijf jaar een praktische rijles aan een echte rijbewijsleerling. Een IBKI-examinator beoordeelt deze rijlessen. De beoordeling moet voldoende zijn. Er zijn twee herkansingen mogelijk. Een voldoende resultaat voor een aanvullende WRM-categorie (A, C, D of T) telt als een praktische bijscholing.
  • Theoretische bijscholing: u volgt zes dagdelen van drie uur theoriecursussen. Hierbij doet u geen examen, maar uw aanwezigheid is wel verplicht. Eén bijscholing moet altijd over wet- en regelgeving gaan. Verder mag u vrij kiezen uit een lijst met cursusonderwerpen die elk jaar wordt aangevuld. Dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de geldigheidperiode van uw certificaat is niet toegestaan.

 

Als u aan uw bijscholingsverplichting hebt voldaan én IBKI heeft op tijd uw VOG ontvangen, krijgt u ongeveer een week voor de verloopdatum uw nieuwe bevoegdheidspas. U hoeft dan daarvoor niets meer te doen.
IBKI waarschuwt u niet als u niet genoeg bijscholing hebt gevolgd, daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Wel krijgt u zes maanden en zes weken voor uw verloopdatum een herinnering dat uw pas binnenkort verloopt.

 

Via “Mijn IBKI” kunt u zien welke door u gevolgde bijscholing is verwerkt. Daarvoor hebt u wel inloggegevens nodig.
Als uw lesbevoegdheid al is verlengd, ziet u bij de kwalificatie ‘Lesbevoegdheid WRM’ de verlenging met vijf jaar staan.
‘WRM herintrederstraject’ is niet de einddatum van uw bevoegdheid. Deze datum geeft alleen aan tot hoe lang u nog het herintrederstraject mag volgen als uw pas verlopen is.

 

Let op: Geef adreswijzigingen altijd door aan het IBKI. Zo komt uw verlengde certificaat op het juiste adres.