Uit wat voor cursussen en aanbieders/opleiders kunt u kiezen?

U mag zelf kiezen welke cursussen u volgt van een door IBKI opgestelde lijst. Zie hiervoor het ‘Overzicht cursussen theoriebijscholing en aanbieders daarvan’. In dit overzicht staan alle cursussen én alle aanbieders die hiervoor een gecertificeerde cursus hebben ontwikkeld.
De cursusleerdoelen kunt u vinden in het document ‘Leerdoelen theoretische bijscholingen WRM’. Aanbieders kunnen u dat natuurlijk ook vertellen.

U mag niet dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de geldigheidperiode van uw certificaat (dit staat in het Besluit WRM, art. 9). Als u een cursus volgt voor certificaatcategorie A of C, moet u daar een geldig certificaat van hebben.

Waar u de cursus volgt is vrij. U mag zelf kiezen naar welke aanbieder u gaat, als het maar een aanbieder uit de al genoemde tabel is. Een rijschool mag dus alleen het eigen personeel bijscholen als deze rijschool zelf aanbieder is van een gecertificeerde cursus.