Wat is de verplichte WRM-bijscholing?

 

Als u rijinstructeur bent, is uw WRM-certificaat vijf jaar geldig. Onderaan op uw WRM-bevoegdheidspas staat daarom ‘’geldig tot [datum]’’. Het is belangrijk dat u vóór deze verloopdatum de verplichte WRM-bijscholing volgt. Anders verlengt IBKI uw bevoegdheid niet.
Wacht met uw laatste verplichte bijscholing (praktijk en/of theorie) niet tot vlak voor uw verloopdatum. Er is ook tijd nodig voor administratieve verwerking en productie van het pasje.
N.B. Let er ook op dat er gemiddeld zes weken tussen twee praktijkbegeleidingen zit; een kortere periode is mogelijk, maar niet altijd. Zie voor de spoedprocedure de pagina ‘Hoe kan ik mij aanmelden’.

 

De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is:

  • Praktijkbegeleiding: u geeft twee keer in de periode van vijf jaar een praktische rijles. Een IBKI-examinator beoordeelt deze rijlessen. De tweede keer moet voldoende zijn. Er is één herkansing mogelijk.
  • Theoretische bijscholing: u volgt zes dagdelen van drie uur theoriecursussen. Hierbij doet u geen examen, maar uw aanwezigheid is wel verplicht. U mag vrij kiezen uit een lijst met cursusonderwerpen die elk jaar wordt aangevuld. Dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de geldigheidperiode van uw certificaat is niet toegestaan.

 

Als u aan uw bijscholingsverplichting hebt voldaan, ontvangt u ongeveer een week voor de verloopdatum uw nieuwe bevoegdheidspas. U hoeft daarvoor niets te doen.
IBKI waarschuwt u niet als u niet genoeg bijscholing hebt gevolgd, daar bent u zelf verantwoordelijk voor.
Wel krijgt u zes maanden en zes weken voor uw verloopdatum een herinnering dat uw pas binnenkort verloopt. Als u volledig de verplichte bijscholing hebt gevolgd, krijgt u een brief dat uw bevoegdheidspas met vijf jaar verlengd is.

 

Via “Mijn IBKI” kunt u zien welke door u gevolgde bijscholing is verwerkt. Daarvoor hebt u wel inloggegevens nodig.
Als uw lesbevoegdheid al is verlengd, ziet u bij de kwalificatie ‘Lesbevoegdheid WRM’ de verlenging met vijf jaar staan.
‘WRM herintrederstraject’ is niet de einddatum van uw bevoegdheid. Deze datum geeft alleen aan tot hoe lang u nog het herintrederstraject mag volgen als uw pas verlopen is..

 

Let op: Geef adreswijzigingen altijd door aan het IBKI. Zo komt uw verlengde certificaat op het juiste adres.