Scholen

School berichtenScholen archief

IBKI stopt tijdelijk met digitaal beoordelen

Afgelopen maandag hebben wij de examencommissies van alle scholen ingelicht dat wij tijdelijk gaan stoppen met het digitaal beoordelen. Het volledige ...Lees verder

Stimulering OOMT op examens gaat omhoog!

OOMT is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. OOMT vindt het belangrijk dat de branche ondersteuning bied...Lees verder

Indexatie examentarieven vanaf 1-1-2022

Door alle maatregelen en de kostenverhoging door de coronapandemie heeft IBKI in 2021 een tariefsverhoging moeten hanteren over alle doorlopende MBO p...Lees verder

Apache Log4j 2: IBKI systemen zijn veilig!

In deze berichtgeving van Kennisnet wordt gesproken over de kritieke kwetsbaarheid van de opensourcetool Apache Log4j 2. IBKI heeft alle door de schol...Lees verder

Praktijkbeoordelen

Sinds de invoer van het digitaal beoordelen van Eerste Autotechnicus Reparatie via Praktijkbeoordelen.nl, zijn er bij ons een aantal vragen binnengeko...Lees verder

Ook MBO praktijk examens Bedrijfsauto’s in Zwolle!

Wij merken dat de inschrijvingen voor de Bedrijfsauto examens behoorlijk achterblijft. Daarom in deze nieuwsbrief nog even een reminder dat er ook in ...Lees verder

NIEUW! MBO praktijk examens in Helmond

Vanaf januari 2022 gaan we MBO examens afnemen in Helmond. Deze examens worden afgenomen op maandagen en vrijdagen. Het gaat daarbij om de volgende ex...Lees verder

Relatiedag vrijdag 28 januari 2022 gaat niet door

Helaas hebben wij moeten besluiten om de IBKI Relatiedag op vrijdag 28 januari a.s. te annuleren. Dat vinden wij erg jammer, omdat wij jullie op deze ...Lees verder

Zelftesten vóór ieder examen!

Wij merken dat examendeelnemers zich niet of nauwelijks (laten) testen op een mogelijke corona besmetting. Examinatoren en commissieleden testen zichz...Lees verder

Vrijdag 28 januari 2022: IBKI relatiedag!

Dagelijks werk je met jouw studenten aan de voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid die bij IBKI afgenomen wordt. Wat gebeurt er allemaal tijdens z...Lees verder

Doe mee met de IBKI ontwikkeldagen!

Afgelopen 14 oktober heeft de eerste van een reeks ontwikkeldagen plaatsgevonden. Een groep enthousiaste docenten en afgevaardigden uit het bedrijfsle...Lees verder

Aangepaste Proeve van Bekwaamheid – wij denken met je mee

Kampt jouw student met problematieken die niet zijn vermeld in ons boekingssysteem? Wil je afspraken maken betreffende de problematiek van jouw studen...Lees verder

Cijfers in Mijn IBKI in plaats van o/v/g

Vanaf 1 november zal het door de deelnemer behaalde resultaat van een Proeve van bekwaamheid als cijfer ingevuld worden in Mijn IBKI. Meerdere scholen...Lees verder

Rondleidingen en auditbezoeken examenhal IBKI weer mogelijk!

Door het afschalen van de corona-maatregelen kunnen we weer rondleidingen, auditbezoeken en grote fysieke vergaderingen organiseren. Heb je belangstel...Lees verder

MBO examens voor (Eerste) Autotechnicus in Helmond!

Vanaf 1 januari 2022 gaan wij ook MBO examens afnemen in Helmond! Dit zal vooralsnog gaan gelden voor de kwalificatie Autotechnicus, kerntaken Aflever...Lees verder

Oproep: vraag je leerlingen de evaluatie in te vullen

Na afloop van elke afgenomen Proeve van Bekwaamheid krijgen deelnemers van IBKI een e-mail met een aantal vragen over hoe zij het examen hebben ervare...Lees verder

Digitale beoordeling Proeve van Bekwaamheid

Vanaf 1 november zullen de Proeven van Bekwaamheid voor de kwalificatie Eerste Autotechnicus, kerntaak Reparatie, in Nieuwegein digitaal worden beoord...Lees verder

Belangrijk! Extra informatie over jouw examen bij IBKI

Vanaf 25 september jl. is een belangrijke corona-maatregel vervallen; het 1,5 meter afstand houden. Dat betekent dat we weer examineren met de maximal...Lees verder

Werkkleding tijdens examens

Het is ons opgevallen dat kandidaten regelmatig in korte broek naar onze examenlocaties komen. Wij vinden het dragen van een korte broek in een autote...Lees verder

Certificaten Technisch specialist PA en BA

Zoals gebruikelijk verstrekken wij bij elke positief uitgevoerde Proeve een certificaat. Echter is dat niet goed gegaan bij de certificaten voor Techn...Lees verder

Nieuw contactpersoon voor de MBO praktijkexamens bij IBKI

Wij delen je graag de volgende wijziging mee met betrekking tot jouw contactpersoon voor de MBO praktijkexamens bij IBKI: je kunt met jouw vragen over...Lees verder

Ontwikkeldagen met docenten

IBKI organiseert jaarlijks een reeks van 3 ontwikkeldagen met docenten en leermeesters. Doel van deze ontwikkeldagen is om met elkaar nieuwe examenopd...Lees verder

Plan je audit bezoek!

Door de Corona-maatregelen hebben scholen sinds maart 2020 ook geen auditbezoeken kunnen afleggen. We zijn blij dat dit nu weer kan, echter met een ma...Lees verder

Rondleidingen examenhal IBKI, het kan weer!

Door de diverse coronamaatregelen zijn we al meer dan een jaar beperkt in de mogelijkheden voor rondleidingen, auditbezoeken en het organiseren van gr...Lees verder

Examens BAT en EBAT in Zwolle

Van 1 t/m 10 september worden er ook voor de Bedrijfswagens (BAT en EBAT) weer examens voor Onderhoud en voor Aflevering uitgevoerd in Zwolle. Kandida...Lees verder

Tarieven theorie examens per 1-8-2021

Per 1 augustus 2021 wordt het examentarief voor de afname van de theorie examens verhoogd van €25,- naar €27,50. ...Lees verder

Verlaging examentarieven voor praktijkexamens per 1-8-2021

Sinds 1 juni 2020 zijn de tarieven voor de examens verhoogd met 20% in verband met de Corona maatregelen. Inmiddels is het niet langer nodig om deze e...Lees verder

Nieuw contactpersoon voor de MBO praktijkexamens bij IBKI

Wij delen u graag de volgende wijziging mee met betrekking tot uw contactpersoon voor de MBO praktijkexamens bij IBKI:  Met ingang van 15 juni kunt u...Lees verder

Ontwikkeldagen met docenten en leermeesters

IBKI organiseert jaarlijks een reeks van 3 ontwikkeldagen met docenten en leermeesters. Doel van deze ontwikkeldagen is om met elkaar ideeën op te do...Lees verder

Contact met IBKI

Door de diverse Corona maatregelen hebben we beperkte mogelijkheden voor rondleidingen, auditbezoeken en andere bijeenkomsten. We staan echter nog ste...Lees verder

Uitbreiding examens personenautotechniek in Zwolle

De uitbreiding van het aantal examenplekken personenauto’s in Zwolle is gerealiseerd! Vanaf dit voorjaar hebben we voor de examens AT en EAT mee...Lees verder

Examens bedrijfswagens in Zwolle

In mei, juni en september kunnen kandidaten voor het examen Onderhoud en Aflevering bedrijfswagentechniek terecht in onze beide examenhallen, in Zwoll...Lees verder

Annuleringsvoorwaarden

IBKI past de tijdelijke voorwaarden voor kosteloos verschuiven of annuleren van examens aan De inschrijfvoorwaarden van IBKI stellen dat bij een versc...Lees verder

Extra examenplekken personenauto in Zwolle

We breiden onze examenlocatie in Zwolle uit. Vanaf dit voorjaar hebben we voor de examens AT en EAT meer examenplekken per examenronde beschikbaar. Ee...Lees verder

Examens bedrijfswagens in Zwolle

In mei, juni en september kunnen kandidaten voor het examen Onderhoud en Aflevering bedrijfswagentechniek terecht in onze beide examenhallen, in Zwoll...Lees verder

Contact met IBKI

Door de diverse Corona maatregelen zijn we al bijna een jaar beperkt in de mogelijkheden voor bijvoorbeeld rondleidingen en het organiseren van grote ...Lees verder

Opdrachten aangepast naar aanleiding van ontwikkeldagen met docenten

IBKI organiseert jaarlijks een reeks van 3 ontwikkeldagen met docenten en leermeesters. Dit doen we in de periode oktober-maart. Helaas hebben we ook ...Lees verder

De examens van IBKI voor kandidaten uit het mbo, gaan door!

Graag informeren we u over het volgende: De examens van IBKI voor kandidaten uit het mbo, gaan door! We vragen u onze website goed in de gaten te houd...Lees verder

Stimuleringsbijdrage OOMT per 01-01-2021

De OOMT-stimuleringspremies worden jaarlijks in december door OOMT vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. IBKI publiceert de stimuleringsbe...Lees verder

Mondkapjesplicht en overige informatie m.b.t. Corona maatregelen

Alle kandidaten die naar IBKI komen om een examen af te leggen, ontvangen informatie met betrekking tot de maatregelen die getroffen zijn om verspreid...Lees verder

Ontwikkeldagen

IBKI organiseert jaarlijks een reeks van 3 ontwikkeldagen met docenten en leermeesters. Dit doen we in de periode oktober –maart. De volgende data v...Lees verder

IBKI stopt met verzending resultatenlijsten aan kandidaten

Sinds maart 2020 voert IBKI de praktijkexamens uit onder de Corona maatregelen. Eén van die maatregelen is dat wij de resultatenlijsten aan het einde...Lees verder

Voldoende examenplekken beschikbaar

De examenhallen van IBKI in Nieuwegein en Zwolle voldoen aan de gestelde eisen om de verspreiding van het Corona virus te beperken. We hebben voldoend...Lees verder

Wijziging in het toesturen van de resultatenlijst

Sinds 6 maanden voert IBKI de praktijkexamens uit onder de Corona maatregelen. Eén van die maatregelen is dat wij de resultatenlijsten aan het einde ...Lees verder

Belangrijk! Extra informatie over Corona maatregelen tijdens je examen bij IBKI

Binnenkort kom je naar IBKI voor je examen. Voor jou zijn een aantal dingen belangrijk om te weten. Je moet bijvoorbeeld zelf je lunch en drinken meen...Lees verder

Ontwikkeldagen

IBKI organiseert jaarlijks een reeks van 3 ontwikkeldagen met docenten. Dit doen we in de periode oktober –maart. De nieuwe reeks is gepland en de e...Lees verder

Rondleidingen in de examenhal tot nader bericht niet mogelijk

We zijn genoodzaakt de bezoekersaantallen in de locaties en examenhallen te beperken. Dat betekent helaas dat we geen rondleidingen kunnen verzorgen. ...Lees verder

Belangrijk! Extra informatie over Corona maatregelen tijdens je Proeve van Bekwaamheid bij IBKI

Binnenkort kom je naar IBKI voor je Proeve van Bekwaamheid. Voor jou zijn een aantal dingen belangrijk om te weten. Je moet bijvoorbeeld zelf je lunch...Lees verder

Zomersluiting

In de examenlocatie in Zwolle worden geen examens afgenomen van 11 juli – 8 augustus In de examenlocatie in Nieuwegein worden geen examens afgenomen...Lees verder

Welke beoordelingsformulieren gebruikt IBKI?

IBKI maakt voor het beoordelen van de kandidaten gebruik van de meest recente beoordelingsformulieren van Stem. Zolang het kwalificatiedossier niet wi...Lees verder

Bezoekers in onze locaties en examenhallen

We zijn genoodzaakt de bezoekersaantallen in de locaties en examenhallen te beperken. Dat betekent dat alleen kandidaten toegelaten worden. Aan ouders...Lees verder

Werkkleding tijdens examens

Het is ons opgevallen dat kandidaten regelmatig in korte broek naar onze examenlocaties komen. Wij vinden het dragen van een korte broek in een autote...Lees verder

No-show kandidaten

Helaas hebben we te maken met een groot aantal no-show kandidaten. In mei zijn er bijna 250 examenplekken verloren gegaan doordat kandidaten niet aanw...Lees verder

OOMT verhoogt de stimuleringspremie aan scholen

IBKI is zo snel als verantwoord was, begonnen met het examineren van de diplomakandidaten van de scholen. We ontvingen de eerste kandidaten op 29 apri...Lees verder

Tariefverhoging examens MBO-mobiliteit

IBKI is zo snel als verantwoord was, begonnen met het examineren van de diplomakandidaten van de scholen. Daarmee willen we bijdragen aan een zorgvuld...Lees verder

Welkom terug, IBKI voert weer examens uit!

In de afgelopen weken hebben we advies ingewonnen over het toepassen van de RIVM-richtlijnen in onze examenhallen en gebouwen. We hebben extra beoorde...Lees verder

IBKI breidt het aantal examenplekken uit. Examenhallen voldoen aan de richtlijnen.

Studenten kunnen bij IBKI terecht! Wij staan klaar om vanaf 29 april te examineren. Om zoveel mogelijk diplomakandidaten te kunnen ontvangen, hebben w...Lees verder

Examinering diploma kandidaten vanaf 29 april

Studenten kunnen bij IBKI terecht! Wij staan klaar om vanaf 29 april te examineren. IBKI heeft er de laatste weken alles aan gedaan om ervoor te zorge...Lees verder

Extra nieuwsbrief MBO examens mobiliteit: Examinering diplomakandidaten

  IBKI heeft alle geboekte examens tot en met 28 april 2020 geannuleerd. Alle Colleges van bestuur en examencommissies van de scholen hebben via ...Lees verder

Extra Nieuwsbrief MBO examens mobiliteit

Examendata voor diploma kandidaten   IBKI heeft alle geboekte examens tot en met 12 april 2020 geannuleerd. Zodra wij weer kunnen starten in Nieu...Lees verder

Hervatten van de examens

Tot vorige week hebben wij nog bijna nooit examens hoeven annuleren. Nu is dat plotseling onze hoofdtaak geworden: ervoor zorgen dat kandidaten persoo...Lees verder

Tarieven 2020 en OOMT-bijdrage

In de laatste nieuwsbrief van 2019 meldden we dat de tarieven voor de Proeven van Bekwaamheid in 2020 hoger zijn dan in 2019. De voorgaande jaren hebb...Lees verder

Planning tweewielerexamens

Net als voorgaande jaren, voert IBKI in 2020 de Proeven van Bekwaamheid voor (Eerste) Fietstechnicus in blokken uit. Hou hier alstublieft rekening mee...Lees verder

Terugblik relatiedag 31 januari 2020

Op vrijdag 31 januari vond de IBKI relatiedag plaats. Ongeveer 120 bezoekers van diverse scholen waren aanwezig in de examenhal om te komen zien waar...Lees verder

GEZOCHT: Docenten die willen komen beoordelen bij de Proeven van Bekwaamheid

Kandidaten die bij IBKI een Proeve van Bekwaamheid afleggen, worden beoordeeld door deskundige beoordelaars. Door toename van het aantal Proeven dat j...Lees verder

Student aanmelden voor aangepast examen

IBKI voert de examens uit volgens vastgestelde richtlijnen. Zo zorgen we voor uniformiteit en een eerlijke beoordeling voor alle studenten. Studenten ...Lees verder

Gebruikersraden 2020

Op 28 mei en 19 november vinden de Gebruikersraden plaats. We nodigen opleidingsmanagers uit om met ons in gesprek te gaan over de dienstverlening van...Lees verder

Aanmelden ROC Relatiedag

Hopelijk heb je er al aan gedacht om je aan te melden voor onze Relatiedag op 31 januari? Doe dat anders nu alsnog! Dagelijks werk je met jouw student...Lees verder

Nieuwsbrief MBO examens mobiliteit rectificatie

Geachte lezer, In de nieuwsbrief die we 3 december verstuurden, is helaas onjuiste informatie opgenomen over de examenplekken in Zwolle. Het juiste be...Lees verder

Rondleidingen in de examenhal

IBKI verzorgt al een aantal jaar rondleidingen in de examenhal voor scholen. We vinden het fijn dat veel scholen gebruik maken van deze gelegenheid. N...Lees verder

Audit boeken via online systeem IBKI

Scholen zijn van harte uitgenodigd om een auditbezoek bij ons in te plannen. Voor de school is een auditbezoek belangrijk, omdat de school hiermee aan...Lees verder

Planning tweewielerexamens

Net als voorgaande jaren, voert IBKI in 2020 de Proeven van Bekwaamheid voor (Eerste) Fietstechnicus in blokken uit. Hou hier alstublieft rekening mee...Lees verder

Meer examenplekken beschikbaar locatie Zwolle

Sinds januari 2019 kunnen kandidaten voor de Proeven van Bekwaamheid aan personenauto’s behalve in Nieuwegein ook in Zwolle terecht. De aanvragen vo...Lees verder

Verkiezing Autotechnicus en Bedrijfsautotechnicus van de Toekomst

De strijd is losgebarsten: De verkiezingen Autotechnicus en Bedrijfsautotechnicus van de Toekomst worden voor de vijfde keer gespeeld. IBKI is vanaf h...Lees verder

Relatiedag 31 januari 2020

Dagelijks werk je met jouw studenten aan de voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid die bij IBKI afgenomen wordt. We nodigen je van harte uit om op...Lees verder

Tarieven 2020

De tarieven voor de Proeven van Bekwaamheid in 2020 zijn gepubliceerd op de website van IBKI. De voorgaande jaren hebben we geen tariefstijging doorge...Lees verder

Uitnodiging IBKI relatiedag mbo examens mobiliteit | 23 november ‘18

Beste heer, mevrouw, Dagelijks werk je met jouw leerlingen aan de voorbereiding op het praktijkexamen dat uiteindelijk bij IBKI wordt afgenomen. Op vr...Lees verder

Opdrachten TSPA mechanisch

De Proeve bestaat uit twee delen: In het eerste deel wordt er van de deelnemer(s) verwacht dat er metingen worden uitgevoerd aan motoronderdelen. De m...Lees verder

Rondleidingen bij IBKI

Bij IBKI kunt u terecht voor een rondleiding. Op deze wijze kunt u uw studenten optimaal voorbereiden op de Proeve van Bekwaamheid. Wij zullen de stud...Lees verder

WEB relatiedag 2017

Op 24 november organiseerden wij de WEB relatiedag. Tijdens deze bijeenkomst gaven wij de bezoekers een kijkje achter de schermen, er was mogelijkheid...Lees verder

Planning Tweewielerexamens

Net als voorgaande jaren, voert IBKI in 2018 de praktijkexamens voor tweewielers in blokken uit. Houdt u hier alstublieft rekening mee in de planning ...Lees verder

Theorie-examens

Vanaf februari 2018 kan IBKI voor uw studenten ook de theorie-examens uitvoeren. Deze examens worden uitgevoerd in Nieuwegein, op dinsdag, woensdag en...Lees verder

Slagingspercentages

De slagingspercentages van de Proeven Eerste Autotechnicus (EAT) en Eerste Bedrijfsautotechnicus (EBAT) wijken af van de slagingspercentages van de ov...Lees verder

Relatiedag Praktijkbeoordelen.nl

Vrijdag 24 november mochten wij meer dan 100 relaties ontvangen op de relatiedag WEB-praktijkexamens in onze examenhal te Nieuwegein. Tijdens deze dag...Lees verder

Relatiedag WEB-praktijkexamens

Dagelijks werk je met jouw leerlingen aan de voorbereiding op het praktijkexamen dat uiteindelijk bij IBKI wordt afgenomen. Graag willen we je uitnodi...Lees verder

Proeve van Bekwaamheid Afleveringsbeurt en Accessoires

IBKI voert Proeven van Bekwaamheid uit die overeenkomen met de kwalificatiestructuur van het mbo. De invoering van de Herziene Kwalificatiestructuur h...Lees verder

IBKI-relatiedag groot succes

  Op vrijdag 25 november opende wij onze examenhal voor alle ROC-vertegenwoordigers. Tijdens deze middag kregen zij de mogelijkheid om een kijkje...Lees verder

Wijziging tarieven en stimulering WEB-praktijkexamens IBKI

IBKI wil u graag informeren over de tarieven voor 2016 en de wijziging in de stimulering van OOMT op de WEB-praktijkexamens.   Van 3 naar 2 opdra...Lees verder

Denk mee over de examens van IBKI

  ROC’s besteden de uitvoering van de proeven van bekwaamheid uit aan IBKI. IBKI heeft daarvoor in Nieuwegein een examenhal met voertuigen, exa...Lees verder