Beroepsvaardigheidsexamen (BVE)

Basistechnicus Voertuigen en Mobiele werktuigen, context personenauto's (PA)
Allround Technicus Voertuigen en  Mobiele werktuigen, context personenauto's (PA)

Handleiding Kandidaat voor het Beroepsvaardigheidsexamen (BVE)
In Handleiding kandidaat staat alle algemene informatie over het BVE. Je leest er bijvoorbeeld hoe het afleggen van een BVE verloopt. Deze handleiding kun je opvragen bij je school.

Uitvoering Beroepsvaardigheidsexamen (BVE)
Bij aanvang van ieder BVE is er een voorgesprek van 10 minuten waarin je verteld wordt wat je opdracht is, wat er van je verwacht wordt en waar de benodigde onderdelen/ gereedschappen liggen. Aan het einde van je BVE is er een eindgesprek van 10 minuten, hierin kan je je uitgevoerde werk toelichten en krijg je de uitslag te horen van je beoordelaar . Tijdens het uitvoeren van je opdracht zal de beoordelaar vragen stellen gerelateerd aan de opdracht waar je aan werkt. Op deze wijze krijgt de beoordelaar meer inzicht in jouw kennis en kunde. Ook deze informatie zal de beoordelaar gebruiken om tot een eindoordeel te komen. De beschikbare tijd om aan je opdrachten te werken verschilt per BVE, hieronder staat de beschikbare werktijd aangegeven. Onderhoud – 100 minuten Reparatie – nog niet bekend

BVE-opdrachten
Op de Lijst met mogelijke BVE-opdrachten staan de opdrachten die je tijdens je BVE bij IBKI zou kunnen krijgen. Dit zijn allemaal werkzaamheden die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen. Welke van de opdracht(-en) je uiteindelijk echt moet uitvoeren, hoor je op de dag van het BVE.

  • De lijst van mogelijke praktijkopdrachten is nog niet gereed.
Voorbeeld controlelijsten
  • Voor het uitvoeren van het BVE onderhoud kan je bij de werkorder een controlelijst nodig hebben. Hier vind je de voorbeeldlijst: Inspectie BVE Onderhoud
Beoordelingsformulieren
Voor het Beroepsvaardigheidsexamen (BVE) Onderhoud voor zowel de kwalificatie Basistechnicus en Voertuigen Mobiele werktuigen, context personenauto's (PA) als voor de kwalificatie Allround Technicus Voertuigen en  Mobiele werktuigen, context personenauto's (PA) gebruiken we deze beoordelingsformulieren:
Beoordelingsformulier Basistechnicus, Onderhoud
Beoordelingsformulier Allround Technicus, Onderhoud