Bijscholingen in webinarvorm

21 december 2020

Sinds medio vorig jaar is het mogelijk om theoretische bijscholingen te geven in de vorm van een webinar. Hiervoor gold als einddatum 31-12-2020. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van het Coronavirus, verlengt IBKI de periode waarin webinars gegeven mogen worden tot 1-4-2021. Hiervoor blijven de onderstaande richtlijnen gelden:

  • De aanbieder van de bijscholingen moet ervoor zorgen dat IBKI, bijvoorbeeld door middel van een toegangscode, online mee kan kijken met de webinar.
  • De aanbieder van de bijscholingen moet garanderen dat IBKI tijdens de webinar kan controleren of de cursisten daadwerkelijk de gehele webinar volgen of gevolgd hebben.