Brondocumenten WRM-examens Fase 2A en 2B vernieuwd

22 april 2022

De brondocumenten voor de theorie-examens: 2a Lesvoorbereiding en 2b Lesuitvoering en beoordelen zijn vernieuwd.
De vernieuwing behelst alleen taalkundige wijzigingen. Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de inhoud. Wel is het hoofdstuk gedragsrepertoire verwijderd, omdat het gedragsrepertoire hoorde bij de praktijkexamens. Dit is dus niet relevant voor de theorie-examens 2a Lesvoorbereiding en 2b Lesuitvoering en beoordelen.
De taalkundige wijzigingen hebben geleid tot een leesbaarder brondocument. Daarbij geven de leerdoelen een beter beeld van wat een kandidaat van de theorie-examens kan verwachten.
De vernieuwde brondocumenten worden uiterlijk op 1 mei 2022 beschikbaar gesteld.