De examentarieven voor de WRM worden per 1 april 2021 verhoogd

21 december 2020

IBKI zal per 1 april 2021 de tarieven van alle examens met 5% verhogen. Voor de meeste examens komt dit neer op €10 tot €15. Het overzicht met alle nieuwe tarieven kunt u op onze website vinden.

Aan deze aanpassing van de tarieven liggen de volgende redenen ten grondslag:

  • IBKI is van plan om in de loop van 2021 alle huidige WRM-passen in één keer te vervangen door nieuwe passen die zijn voorzien van pasfoto’s. Hierdoor zullen, veel eerder dan gepland, alle bevoegde instructeurs over een pas met foto beschikken. IBKI wil hiermee een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de rijschoolbranche leveren en komt hiermee tegemoet aan een breed gedragen wens van de brancheverenigingen.
  • De aanpassingen die IBKI heeft moeten doorvoeren als gevolg van de invoering van de gewijzigde WRM per 1 april 2020, hebben structureel tot extra kosten geleid. Die hebben vooral te maken met softwareaanpassingen aan ons plannings- en administratiesysteem en met de invoering van de VOG-plicht.
  • Het COVID 19-virus heeft dit jaar geleid tot onvoorziene extra kosten en zal naar verwachting ook in 2021 nog tot extra kosten leiden.

IBKI heeft in 2013 voor de laatste keer de tarieven voor de WRM-examens verhoogd; de meest recente tariefswijziging dateert van 1 juli 2018. Toen was er ruimte om de tarieven te verlagen.