Nieuwsbrief nieuwe WRM 2: De theoretische en praktische bijscholing

18 december 2019

Bent u een bevoegde rijinstructeur?

Vanaf 1 april 2020 zijn er een aantal veranderingen in uw verplichte theoretische en praktische bijscholing.

 

Wat verandert er in mijn theoretische bijscholing?

Op dit moment moet u in de 5 jaar geldigheid van uw WRM-bevoegdheidspas 6 dagdelen theoretische bijscholing volgen. Deze dagdelen moeten uniek van inhoud zijn. Als u dezelfde bijscholing meerdere keren volgt, telt deze bijscholing maar één keer mee. Deze regels blijven ook bestaan vanaf 1 april 2020.

Nieuw is: Als uw WRM-bevoegdheidspas verloopt op of na 1 april 2020 moet u altijd één theoretische bijscholing over WET- EN REGELGEVING volgen.

N.B. Er is op dit moment nog maar één bijscholing die over wet- en regelgeving gaat: bijscholing 28, Het RVV. IBKI verwacht dat dit er meer zullen worden.

Verloopt uw bevoegdheidspas op of na 1 april 2020 en hebt u nog geen bijscholing RVV gevolgd? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

 • U hebt op 1 april 2020 al 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, maar nog geen bijscholing RVV. U bent dan klaar met uw theoretische bijscholing. U hoeft niet voor of na 1 april 2020 ook nog een bijscholing RVV te volgen.
 • U hebt op 1 april 2020 minder dan 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, en ook geen bijscholing RVV. U moet dan nog een theoretische bijscholing RVV volgen vóór uw verloopdatum (en natuurlijk 6 dagdelen in totaal).

 

Wat verandert er in mijn praktische bijscholing?

1. U hoeft nog maar één praktijkbegeleiding te doen als uw WRM-bevoegdheidspas verloopt op of na 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 hoeft u nog maar één praktijkbegeleiding te doen. Deze moet dan wel voldoende zijn. Als uw praktijkbegeleiding voldoende is, bent u klaar met het praktijkdeel van de bijscholing. U mag bij een onvoldoende resultaat nog twee keer herkansen. Zie ook de VOORBEELDEN.

Maar wat gebeurt er als u na de derde keer nog geen voldoende hebt voor de praktijkbegeleiding? U houdt uw WRM-bevoegdheid, maar moet dan wel alle 6 dagdelen theoretische bijscholing hebben gevolgd en vóór uw verloopdatum een originele geldige VOG aanleveren. U krijgt dan 6 maanden verlenging van uw WRM-pas; de ‘sanctie’ verdwijnt. Die 6 maanden gaan in op de verloopdatum van uw WRM-pas. Zie verder de aparte nieuwsbrief 4 over de 6 maanden verlenging en de bijscholing daarin.

2. U moet lesgeven aan een echte rijbewijsleerling die opgeleid wordt voor het CBR-praktijkexamen

Op deze manier komt uw dagelijkse lespraktijk het best tot zijn recht. U moet ook een echte leerling meenemen als u op dit moment geen les (meer) geeft aan rijbewijsleerlingen. Deze richtlijn geldt niet voor medewerkers van CBR en IBKI.

3. De examinator bepaalt mede het lesonderwerp

Vanaf 1 april 2020 krijgt de examinator een rol bij het bepalen van het lesonderwerp. Uw keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het werkelijke aanvangsniveau van uw echte rijbewijsleerling. Dat aanvangsniveau hebt u rijdend aan het begin van de les vastgesteld.

  • Is de leerling toe aan het lesonderwerp dat u gepland hebt? Dan kunt u deze les geven.
  • Sluit het aanvangsniveau van de leerling niet aan bij de ingevulde instructievorderingenkaart? Dan kan de examinator in overleg met u besluiten dat er een ander lesonderwerp moet komen. De keuze van de examinator is bepalend.

Het is niet zo dat de examinator in het inleidende gesprek het lesonderwerp bepaalt aan de hand van een lijst met lesonderwerpen.

4. Een voldoende resultaat voor een aanvullende instructiecategorie (A, C, D en T) telt als een praktische bijscholing

U krijgt dan een nieuwe WRM-bevoegdheidspas waarop de nieuw behaalde WRM-categorie staat. De einddatum op uw nieuwe pas is dezelfde einddatum als op uw huidige WRM-bevoegdheidspas, dat verandert niet.

IBKI zet uw nieuw behaalde instructiecategorie erbij in ‘Mijn IBKI’. Daarnaast wordt de nieuw behaalde categorie bijgeschreven in uw bijscholingsoverzicht als één praktijkbegeleiding.

 

VOORBEELDEN PRAKTISCHE BIJSCHOLING

 • Van instructeur A verloopt de WRM-pas op 1 maart 2020. Hij is 1 november 2019 gezakt voor zijn eerste praktijkbegeleiding.
  Instructeur A moet een tweede praktijkbegeleiding doen (en bij zakken nog een derde). Zijn WRM-pas verloopt vóór 1 april 2020. Dus gelden de regels van de huidige wet.
 • Van instructeur B verloopt de WRM-pas op 1 maart 2020. Hij is 1 november 2019 geslaagd voor zijn eerste praktijkbegeleiding.
  Instructeur B moet nog een tweede praktijkbegeleiding doen (en bij zakken nog een derde). Zijn WRM-pas verloopt vóór 1 april 2020. Dus gelden de regels van de huidige wet.
 • Van instructeur C verloopt de WRM-pas op 1 juni 2020. Hij heeft nog geen praktijkbegeleiding gedaan.
  Instructeur C kan het beste zo snel mogelijk een praktijkbegeleiding doen. Als hij slaagt is hij klaar. Zijn WRM-pas verloopt na 1 april 2020 en dus is één praktijkbegeleiding genoeg. Hij hoeft niet te wachten met het volgen van zijn praktijkbegeleiding tot na 1 april 2020, dat kan in zijn geval tot tijdgebrek leiden.
 • Van instructeur D verloopt de WRM-pas op 1 december 2020. Hij is 1 november 2019 geslaagd voor zijn eerste praktijkbegeleiding.
  Instructeur D is klaar met de praktijkbegeleiding. Zijn WRM-pas verloopt ruim na 1 april 2020 en dus is één praktijkbegeleiding genoeg.
 • Van instructeur E verloopt de WRM-pas op 1 januari 2021. Hij heeft nog geen praktijkbegeleiding gedaan.
  Instructeur E heeft in 2020 nog tijd genoeg om één praktijkbegeleiding te doen.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Nieuw is ook dat u een geldige originele VOG moet aanleveren als u na 1 april 2020 uw bevoegdheidspas met 5 jaar wilt verlengen. U hebt dan wel 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd en een voldoende gehaald voor de praktische begeleiding. Lever de originele geldige VOG beslist in vóór uw verloopdatum, anders verloopt uw WRM-bevoegdheid en moet u het herintredertraject volgen. Zie verder de aparte nieuwsbrief 3 over VOG.

 

Bevoegdheidspas met foto en handtekening

Vanaf 1 juli 2020 levert IBKI WRM-bevoegdheidspassen met pasfoto en handtekening van de bevoegde rijinstructeur erop. Deze gegevens krijgt het IBKI uit het rijbewijsregister van de RDW. U moet hiervoor een akkoord-vinkje zetten in uw account in ‘Mijn IBKI’. U krijgt vanaf 1 juli 2020 zo’n nieuw type pas op het moment dat uw WRM-bevoegdheid wordt verlengd. Het is dus niet zo dat IBKI vanaf 1 juli 2020 direct alle bestaande bevoegdheidspassen gaat vervangen.