Gebruik BSN voor WRM-examens

22 december 2017

Sommige WRM-opleiders krijgen de laatste tijd vragen over het verstrekken van het burgerservicenummer (BSN). Cursisten stellen dat dat vanaf 2018 niet meer mag worden gevraagd om privacy-redenen. Goed om dat te verduidelijken.

De WRM-examens die IBKI uitvoert, zijn een wettelijke taak voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het kader van die wettelijke taak is IBKI verplicht om het BSN te gebruiken. Bij ieder besluit dat IBKI neemt, zoals het vaststellen van een examenresultaat of het afgeven van een WRM-bevoegdheidspas, controleert IBKI op basis van het BSN de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor opleiders ligt het anders. Zij voeren geen wettelijke taak uit. De cursist heeft dus naar de letter gelijk dat de WRM-opleider niet zomaar naar het BSN mag vragen en dit ook niet mag vastleggen in de eigen administratie.

De cursist kan de opleider wel toestemming geven om het BSN te gebruiken voor zijn registratie bij IBKI om examens te kunnen doen. Opleiders doen er wel verstandig aan om de cursist expliciet om die toestemming te vragen. Daarbij kunnen ze ook duidelijk aangeven dat het BSN uitsluitend voor de registratie bij IBKI wordt gebruikt.