Gevolgen van sluiting horeca voor locaties en planning examens, praktijkbegeleidingen en stagebeoordelingen

19 oktober 2020

Omdat het aantal corona-besmettingen blijft oplopen, heeft het kabinet besloten het beleid fors aan te scherpen. Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen, is het sluiten van de horeca. Deze maatregel heeft consequenties voor IBKI en mogelijk ook voor u als (aspirant) rijinstructeur.

Zoals bekend, maakt IBKI voor het afnemen van examens, praktijkbegeleidingen en stagebeoordelingen veelal gebruik van hotels en restaurants. Door de aanscherping van het kabinetsbeleid is dat voorlopig niet meer mogelijk.

IBKI doet er alles aan om examens, praktijkbegeleidingen en stagebeoordelingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit betekent echter wel dat dit in veel gevallen op een andere locatie en mogelijk ook een andere datum dan gepland plaats zal moeten vinden.

Medewerkers van IBKI bekijken welke geplande examens, praktijkbegeleidingen en stagebeoordelingen gewoon door kunnen gaan en welke vanaf een andere locatie en eventueel een andere datum plaats zullen moeten gaan vinden.

IBKI neemt contact met u als (aspirant) rijinstructeur op als er wijzigingen optreden in een reeds voor u gepland examen, praktijkbegeleiding of stagebeoordeling.

Wij begrijpen dat iedere (aspirant) rijinstructeur zo snel mogelijk geïnformeerd wil worden over de status van zijn geplande examen, praktijkbegeleiding of stagebeoordeling. IBKI doet hier haar uiterste best voor.

Om onze medewerkers maximaal de tijd te geven hun werkzaamheden uit te voeren, verzoeken wij u om niet direct contact met ons op te nemen met vragen over de planning van uw examen, praktijkbegeleiding of stagebeoordeling. Onze medewerkers nemen tijdig contact met u op als er wijzigingen optreden in een reeds gepland examen, praktijkbegeleiding of stagebeoordeling.

 

Kan ik nog wel een examen, praktijkbegeleiding of stagebeoordeling boeken?

Ja, dat kan op de reguliere wijze. Houd hierbij wel rekening met het feit dat locaties bij hotels of restaurants voorlopig niet gebruikt kunnen worden.

Om de veiligheid van onze medewerkers, examenkandidaten en leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen, is een aangepast WRM-protocol van kracht. U vindt dit protocol hier.