Hoe kijkt IBKI aan tegen het Aanbevelingendocument van BOVAG, FAM en VRB?

22 december 2017

Het is een goede ontwikkeling naar meer eenheid in de branche nu de drie brancheverenigingen gezamenlijke voorstellen hebben gedaan. Voorstellen die gedetailleerd zijn uitgewerkt en een totaalplan omvatten. Helaas is het niet gelukt om tot een nog bredere samenwerking te komen. Zo zijn er nog verschillende andere initiatieven van de rijscholen, zoals de LBKR, die niet betrokken waren. Daarnaast behoren ook de verenigingen van WRM-opleiders, LBVI en VVB, niet tot de mede-ondertekenaars. We houden er rekening mee dat er naast deze aanbevelingen nog andere voorstellen voor verbetering van de WRM worden gedaan.

De aanbevelingen zijn het afgelopen jaar verschillende keren met IBKI besproken. Onze rol was daarbij vooral om helder te hebben welke problemen precies opgelost zouden worden, welke onderbouwing er was voor aard en omvang van het probleem en of er eventueel neveneffecten zijn waarmee bij aanpassing van de WRM rekening moet worden gehouden.

IBKI zal over het Aanbevelingendocument adviseren aan het ministerie van IenW. Dat betekent dat, zoals dat ook voor het CBR geldt, geen uitgebreide inhoudelijke reactie van IBKI op dit moment mogelijk is. Het is immers aan de minister de adviezen van de uitvoeringsinstanties IBKI en CBR te beoordelen en beleid te ontwikkelen. Dat advies van IBKI zal op dezelfde manier worden opgebouwd: welk probleem wordt opgelost, kunnen we dat onderbouwen en welke neveneffecten verwachten we? Bij nieuwe of gewijzigde wetgeving zal immers altijd een afweging worden gemaakt op basis van de verwachte effectiviteit en de eventuele kosten.

Kortom: mooi dat deze mijlpaal is bereikt en nu aan de slag met ons advies.