Hoe reserveer je WRM-praktijkexamens categorie T?

30 november 2022

Het klantcontactteam van IBKI krijgt regelmatig de vraag gesteld hoe het zit met het reserveren van rijproeven, stagebeoordelingen en praktische begeleidingen voor de categorie T. Hoog tijd om hier een nieuwsbrief aan te wijden.

Categorie T fase 1b (rijproef):
De rijproeven worden afgenomen vanaf een door IBKI goedgekeurde locatie. Zowel de locatie zelf als de routes dienen vooraf door IBKI bekeken en goedgekeurd te worden. Na goedkeuring door IBKI kunnen deze examens individueel worden aangevraagd met het aanvraagformulier dat te downloaden is via www.ibki.nl.
Voor deze categorie is het mogelijk om één examen op een goedgekeurde locatie aan te vragen.

Categorie T Stagebeoordeling en Praktische begeleiding:
Deze worden afgenomen vanaf de locatie, gekozen door de kandidaat.
In tegenstelling tot een locatie voor de rijproef hoeft deze locatie niet vooraf door IBKI bekeken en goedgekeurd te zijn.
Net zoals de rijproeven kan een stagebeoordeling en/of een praktische begeleiding individueel worden aangevraagd via het aanvraagformulier te downloaden via de www.ibki.nl.
Ook is het mogelijk om één examen per locatie aan te vragen.