IBKI keurt twee bijscholingsonderwerpen goed

20 februari 2023

IBKI heeft twee nieuwe bijscholingsonderwerpen goedgekeurd. Het betreft de bijscholingen:
69: verbeteren van slagingspercentages en
70: gezonde en verantwoorde bedrijfsvoering.
De leerdoelen voor deze onderwerpen zijn terug te vinden op onze site.