‘IBKI on tour’ op Lesauto Testdag

12 oktober 2017

18 september 2017 heeft de jaarlijkse Lesauto Testdag plaatsgevonden, georganiseerd door ProMedia. Tijdens de Lesauto Testdag staat de Rijschoolbeurs centraal. Ook dit jaar was IBKI weer aanwezig met een stand. Daarnaast heeft IBKI een workshop in het kader van ‘IBKI on tour’ verzorgd. Doel van deze workshop was om rijinstructeurs te informeren over wat er wel en niet van hen verwacht wordt tijdens de praktijkbegeleiding en stagebeoordeling.

 

IBKI mocht de aftrap van de workshops doen. Het artikel op VerkeersPro waarin aangekondigd werd dat IBKI deze workshop zou gaan verzorgen, heeft zijn uitwerking niet gemist. Het aantal aanmeldingen voor de workshop oversteeg het aantal beschikbare plaatsen (ruim 200).

 

Tijdens de workshop hebben Rob Sauvé en Marcel Disselköter aan de hand van ervaringsvoorbeelden uitgelegd dat het beoordelingsprotocol niet letterlijk voorschrijft hoe je les moet geven. Het beoordelingsprotocol bevat 34 vaardigheden die niet in één vaste volgorde afgewerkt hoeven te worden. Vaardigheden kunnen gecombineerd worden zolang er een bepaalde didactische logica in zit. Samengevat beoordeelt IBKI of een instructeur in staat is om gestructureerd les te geven, in staat is zijn didactisch handelen op de leerling en de verkeerssituaties af te stemmen en of de instructeur voldoende kennis van de rijprocedure en de verkeersregels heeft. Dit zijn vaardigheden die van elke rijinstructeur verwacht mogen worden en die de rijinstructeur tijdens het lesgeven ook gebruikt.

 

Aansluitend aan de workshop bezochten veel rijinstructeurs de stand van IBKI. Op de stand konden Rob en Marcel uitgebreider ingaan op de vragen van de individuele rijinstructeur. Dit leidde tot mooie discussies en een beter inzicht bij de rijinstructeurs over de daadwerkelijke wijze van beoordelen van de praktijkbegeleiding en stagebeoordeling. Kortom een geslaagde Rijschoolbeurs.