Inzet van tablets bij WRM-examens Fase 1b (rijproeven)

13 augustus 2019

Met ingang van september 2019 zullen onze examinatoren bij het afnemen van de rijproeven voor de diverse categorieën gebruik gaan maken van tablets. De opbouw van de examens wijzigt niet. Na afloop van het eindgesprek ontvangen de kandidaten het beoordelingsprotocol in hun mailbox. Voorlopig zal het papieren uitslagformulier ook nog gebruikt worden, als back-up.