Jaarlijkse WRM-opleidersbijeenkomst

12 oktober 2017

Op 21 september 2017 heeft de jaarlijkse bijeenkomst voor de WRM-opleiders bij IBKI plaatsgevonden. Het centrale thema van deze bijeenkomst was: de uitkomsten van het klantentevredenheidsonderzoek dat onder alle WRM-opleiders gehouden is.

 

In het klantentevredenheidsonderzoek konden de opleiders geheel anoniem hun bevindingen, op- en/of aanmerkingen over het functioneren van IBKI laten weten. Tijdens de opleidersbijeenkomst zijn de reacties uit de enquête met de aanwezige opleiders gedeeld en besproken. Dit zorgde voor mooie open discussies waarin iedereen zijn mening kwijt kon.

 

Om de bijeenkomst gestructureerd te laten verlopen, waren alle reacties uit de enquête in vier hoofdgroepen ondergebracht.

  1. Bevindingen betreffende Uitvoering Examens
   Het beeld dat door de aanwezige opleiders geschetst wordt, is dat IBKI de uitvoering van de examens, op een enkel incident na, op een goede wijze uitvoert. Alhoewel het lastig is om uit incidenten een rode draad te halen, vragen de aanwezige opleiders IBKI toch vinger aan de pols te houden om het aantal incidenten tot een minimum te beperken.
  2. Bevindingen betreffende het Klanten Contact Team (KCT)
   De aanwezige opleiders gaven aan erg tevreden over het KCT te zijn. Vooral het telefonisch contact met het KCT en de bereidwilligheid om naar oplossingen te zoeken worden als positief ervaren.
  3. Bevindingen betreffende Ontwikkeling Examens
   In de afgelopen periode is er veel over de theorie-examens van fase 2 gesproken. Naar aanleiding van de ontvangen signalen heeft IBKI een traject ingezet waarbij alle vragen uit de vragenbank van fase 2a en 2b opnieuw bekeken zijn. Volgens de opleiders zijn de effecten van deze actie merkbaar en is er een positieve ontwikkeling in de resultaten waarneembaar. Momenteel worden alle vragen uit de vragenbank van fase 1a opnieuw bekeken.
  4. Bevindingen Algemeen
   Enkele opmerkingen gingen over de website van IBKI. Het wordt soms als lastig ervaren om de informatie snel te vinden. De opleiders geven aan dat dit deels komt omdat IBKI haar website aangepast heeft en dat men vaak nog in de oude structuur van de website denkt.

 

Aan het einde van de bijeenkomst bleek dat de opleiders over het algemeen tevreden zijn over het functioneren van IBKI. Vooral de contacten met IBKI worden als erg positief ervaren. Vanzelfsprekend werden door de opleiders ook enkele aanbevelingen voor verbetering gedaan. IBKI gaat bekijken of en in welke vorm zij deze aanbevelingen kan implementeren.

 

Kortom, een nuttige en informatieve bijeenkomst.