Locaties en planning praktijkbegeleiding en stagebeoordeling

4 juni 2020

IBKI kwam voor de uitbraak van het COVID-19 virus voor het afnemen van een praktijkbegeleiding of stagebeoordeling naar de kandidaat toe. IBKI is er alles aan gelegen om deze klantvriendelijkheid ook ten tijde van de coronacrisis vol te houden. Zoals bekend, maakt IBKI voor het afnemen van praktijkbegeleidingen en stagebeoordelingen veelal gebruik van hotels en restaurants. Door de versoepeling van het kabinetsbeleid mogen deze met ingang van 1 juni maximaal 30 gasten ontvangen en met ingang van 1 juli hopelijk meer.

De prioriteit van de hotels en restaurants ligt echter niet bij het faciliteren van de examens van IBKI. Dit betekent dat ook hier de capaciteit is afgenomen. Van de 50 geschikte locaties in het pré-corona-tijdperk zijn er op dit moment 12 over.
De afgelopen periode is IBKI hard bezig geweest om het aantal geschikte examenlocaties te vergroten maar we merken dat bij veel locaties die mogelijk geschikt zouden zijn, de boot wordt afgehouden. Er bestaat onzekerheid over de toekomst. Ook heeft IBKI, bij de locaties waar wel examens mogen worden afgenomen, extra examencapaciteit aangevraagd. Niet altijd worden deze aanvragen gehonoreerd.

We onderzoeken natuurlijk serieus of er ook andere locaties mogelijk zijn, waarbij ook de branchepartijen en opleiders meedenken in de oplossing van dit probleem.

IBKI is zich bewust van het feit dat de planning die onze klanten van IBKI verwachten hierdoor mogelijk minder soepel verloopt dan gewenst. De gehele organisatie onderkent de urgentie van de situatie en is dagelijks hard bezig om de situatie te verbeteren.

Concreet betekent bovenstaande dat IBKI de volgende maatregelen neemt.

  • Geplande praktijkbegeleidingen en stagebeoordelingen op locaties waar we momenteel niet terecht kunnen, worden in ieder geval tot en met juli 2020 kosteloos geannuleerd. De deelnemers krijgen persoonlijk bericht.
    Deze deelnemers kunnen via Mijn IBKI een praktijkbegeleiding of stagebeoordeling reserveren op een locatie die wel beschikbaar is. IBKI werkt hard aan het uitbreiden van het aantal beschikbare locaties. Het actuele aanbod van beschikbare locaties treft u aan in het bookingsportal.
  • (Aspirant) rijinstructeurs waarvan de stagepas of bevoegdheidspas als gevolg van de coronamaatregelen dreigt te verlopen in de periode tot en met 31 oktober 2020, kunnen een eenmalige verlenging van de geldigheidsduur van hun pas aanvragen.
    Meer informatie over de wijze van aanvragen en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze verlenging kunt u vinden bij de veelgestelde vragen op de website van IBKI.
  • (Aspirant) rijinstructeurs die de beschikking hebben over een geschikte locatie die voldoet aan RIVM-richtlijnen kunnen een individueel examen aanvragen. Dit kan door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier op onze website www.ibki.nl.

 

Korte toelichting op bovenstaande

IBKI is blij met de toestemming om alle examens, met uitzondering van de praktijkexamens voor de categorie T, weer op te mogen starten. Dat betekent helaas geen ‘business as usual’. We zullen er allen mee moeten leven dat de komende tijd (maanden? jaren?) onze examens minder efficiënt kunnen worden uitgevoerd dan voorheen. We worden daartoe gedwongen, omdat wij de gezondheid van onze medewerkers en onze kandidaten belangrijk vinden en daarom de RIVM-richtlijnen zullen naleven. Die richtlijnen hebben we in ons WRM-protocol verwerkt. We nemen weer examens af, maar uitsluitend als dit op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk is (waarbij wij ons allemaal – en u ongetwijfeld ook – realiseren dat we tijdens onze praktische examens met drie personen in een auto wel degelijk risico’s lopen).

IBKI heeft alle denkbare maatregelen getroffen om de verschillende examens zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze maatregelen hebben echter ook een keerzijde.