Nieuwe bijscholingsonderwerpen 2018

12 oktober 2017

De Centrale examencommissie WRM (CEC WRM) heeft 28 september suggesties voor de WRM-bijscholing besproken. Er is positief geadviseerd over de volgende nieuwe onderwerpen voor een theoretische bijscholing:

  • Incidentmanagement;
  • Autotechniek en veiligheid;
  • Talking Traffic;
  • ┬áVademecum CBR.

Een aantal van deze onderwerpen wordt nog uitgewerkt, zodat de CEC WRM hierover definitief kan adviseren. Als de omschrijvingen en leerdoeluitwerkingen definitief zijn, zal IBKI deze bij een volgende WRM-nieuwsbrief voegen. Vanaf dat moment kunnen aanbieders cursussen voor certificering bij IBKI indienen. Naar verwachting is dat rond 1 december 2017.