Nieuwe WRM-bijscholingsonderwerpen 2017-2020

9 februari 2017

Rijinstructeurs moeten zes dagdelen per vijf jaar theoriebijscholing volgen om hun WRM-certificaat geldig te houden. Op dit moment kan er over ruim 30 onderwerpen cursus gegeven worden. Deze staan met de leerdoelen in de notitie ‘Leerdoelen theoretische bijscholingen WRM’ en in een tabel op de website van IBKI. Alleen de opleiders uit deze tabel mogen deze cursussen aanbieden.

 

Nieuwe cursusonderwerpen
De CEC WRM heeft op 26 januari 2017 geadviseerd over nieuwe onderwerpen 2017 – 2020. IBKI heeft daarna besloten de volgende zeven onderwerpen als nieuw onderwerp toe te voegen:

47. Bevorderen veiligheid en doorstroming op stroomwegen/ontsluitingswegen: 2 dagdelen
48. De ontwikkelingsgerichte rijopleiding: 4 dagdelen
49. Meervoudige intelligentie in de rijinstructie: 2 dagdelen
50. Een zelfstandig beginnend bestuurder: 2 dagdelen
51. Kostprijsberekening: 2 dagdelen
52. Lesplan maken: 2 dagdelen
53. Zelfreflectie leerling/rijinstructeur: 2 dagdelen.

De leerdoelen van de nieuwe onderwerpen staan in het geactualiseerde Leerdoelenoverzicht. Elke opleider mag hiervoor cursussen ontwikkelen en bij IBKI een certificeringsverzoek indienen. Dit hoeft alleen digitaal te gebeuren in één document naar e-mailadres info@ibki.nl.
Verdere aanleververeisten en de procedure vindt u in de notitie ‘Certificering theoretische bijscholing rijinstructeurs’.

Voor het indienen van cursusonderwerpen is geen uiterste termijn meer van toepassing. IBKI zal elke aanvraag voor certificering toetsen en binnen maximaal 8 weken over certificering besluiten. Dit betekent dat rijinstructeurs medio april kunnen kiezen uit deze cursussen, dit hangt af van welke aanbieders hiermee aan de slag gaan en hoe snel ze de cursussen ontwikkelen. IBKI zal steeds bekendmaken welke aanbieders gecertificeerd zijn.

 

Verlenging bestaande cursussen
In de CEC wordt steeds na drie jaar bekeken of verlenging/laten vervallen van een onderwerp gewenst is. De CEC heeft positief geadviseerd over verlenging tot 2020 van de volgende drie onderwerpen (er zijn dit jaar geen vervallen onderwerpen). IBKI neemt dit advies over:

20. Faalangstinstructeur: 2 dagdelen
22. Ongevalsrisico (jonge) beginnende motorrijders: 2 dagdelen (cat. A)
23. Milieuverantwoord rijden cat. C/D: 2 dagdelen (cat. C/D).