Nieuwe WRM-bijscholingsonderwerpen 2018-2021

23 december 2017

Rijinstructeurs moeten zes dagdelen per vijf jaar theoriebijscholing volgen om hun WRM-certificaat geldig te houden. Op dit moment kan er over ruim 50 onderwerpen een cursus gegeven worden. Deze kunt u vinden, met de leerdoelen, in de notitie ‘Leerdoelen theoretische bijscholingen WRM’ en in een tabel op de website van IBKI. Alleen de opleiders/aanbieders uit deze tabel mogen deze cursussen aanbieden.

Nieuwe cursusonderwerpen
De CEC WRM heeft eind 2017 geadviseerd over de nieuwe onderwerpen 2018 – 2021. IBKI heeft vervolgens besloten de volgende drie onderwerpen als nieuw onderwerp toe te voegen:

  • 54 Veiligheid en autotechniek
  • 55 Vademecum CBR
  • 56 Talking Traffic

De leerdoelen van de nieuwe onderwerpen staan in het geactualiseerde Leerdoelenoverzicht dat zo snel mogelijk op de IBKI-site gezet wordt. Elke opleider mag hiervoor cursussen ontwikkelen en bij IBKI een certificeringsverzoek indienen. Dit hoeft alleen digitaal te gebeuren in één document naar info@ibki.nl.

De procedure voor het certificeren vindt u in de notitie ‘Certificering theoretische bijscholing rijinstructeurs’. Voor het indienen van cursusonderwerpen is geen uiterste termijn meer van toepassing. IBKI zal elke aanvraag voor certificering toetsen en binnen maximaal 8 weken over certificering besluiten. Dit betekent dat rijinstructeurs in het voorjaar 2018 ook kunnen kiezen uit deze cursussen. Het exacte moment hangt af van de opleiders die hiermee aan de slag gaan en de snelheid waarmee de cursussen ontwikkeld worden. IBKI zal steeds bekendmaken welke aanbieders gecertificeerd zijn.

Verlenging bestaande cursussen
De CEC bekijkt steeds, als onderwerpen drie jaar in een cursus behandeld zijn, of verlenging/laten vervallen van die onderwerpen gewenst is. Over verlenging tot en met 2020 van de volgende zeven onderwerpen heeft de CEC positief geadviseerd (er zijn dit jaar geen vervallen onderwerpen). IBKI neemt dit advies over:

  • 35 Leerling herkenning en -begeleiding
  • 36 Theorieles geven aan (nieuwe) vrachtautochauffeur
  • 37 Rijangst
  • 38 Lerend leren in de praktijk
  • 39 Praktisch toepassen risicoperceptie
  • 40 Lesgeven aan leerlingen met een beperking
  • 41 Verzorgen gevorderde motortraining

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande dan kunt u een mail sturen naar info@ibki.nl.