Nieuwe WRM-bijscholingsonderwerpen 2020-2023 (aanvulling)

2 juni 2020

Rijinstructeurs moeten zes dagdelen per vijf jaar theoriebijscholing volgen om hun WRM-certificaat geldig te houden, waarvan één over wet- en regelgeving. Op dit moment kan er over ruim 50 onderwerpen een cursus gegeven worden. Deze kunt u vinden, met de leerdoelen, in de notitie ‘Leerdoelen theoretische bijscholingen WRM’ en in een aanbiedersoverzicht op de website van IBKI. Alleen de opleiders/aanbieders uit dit overzicht mogen deze cursussen aanbieden.

 
Nieuwe cursusonderwerpen

In januari 2020 zijn al de volgende twee onderwerpen als nieuw onderwerp toegevoegd:

  • 59 Hoe te handelen als een voorrangsvoertuig u nadert
  • 60 Ondernemersvaardigheden m.b.t. een eigen rijschool opstarten

Daaraan worden na de uitgestelde Adviesraad WRM van april 2020 de volgende onderwerpen nog toegevoegd:

  • 61 Kantel-ongevalsimulator: 2 dagdelen.
  • 62 Wet- en regelgeving: Wegenverkeerswet: 2 dagdelen
  • 63 Gesprekstechnieken: 2 dagdelen
  • 64 Wet- en regelgeving: Het RVV (basiskennis): 2 dagdelen
  • 65 Verhoogde rijvaardigheid: 2 dagdelen


Wat is de inhoud van de cursussen?

De leerdoelen van de nieuwe onderwerpen komen op korte termijn in het geactualiseerde Leerdoelenoverzicht van alle bijscholingen dat op de IBKI-site staat. Zo kunt u zien wat de inhoud van de cursus moet zijn.

 
Door wie en wanneer worden de eerste cursussen gegeven?

Elke opleider mag voor de nieuwe onderwerpen cursussen ontwikkelen en bij IBKI daarvoor een certificeringsverzoek indienen. Opleiders vinden de procedure voor het certificeren in de notitie ‘Certificering theoretische bijscholing rijinstructeurs’. IBKI zal elke aanvraag voor certificering toetsen en binnen maximaal 8 weken over certificering besluiten.
Dit betekent dat rijinstructeurs na de zomer 2020 ook kunnen kiezen uit deze cursussen. Het exacte moment hangt af van de opleiders die hiermee aan de slag gaan en de snelheid waarmee de cursussen ontwikkeld worden. IBKI zal steeds bekendmaken welke aanbieders gecertificeerd zijn op het aanbiedersoverzicht op de site.