Nieuwe WRM-bijscholingsonderwerpen 2020-2023

12 februari 2020

23 januari 2020
Rijinstructeurs moeten zes dagdelen per vijf jaar theoriebijscholing volgen om hun WRM-certificaat geldig te houden. Op dit moment kan er over ruim 50 onderwerpen een cursus gegeven worden. Deze kunt u vinden, met de leerdoelen, in de notitie ‘Leerdoelen theoretische bijscholingen WRM’ en in een overzicht op de website van IBKI. Alleen de opleiders/aanbieders uit dit overzicht mogen deze cursussen aanbieden.

Nieuwe cursusonderwerpen
De Adviesraad heeft eind 2019 geadviseerd over de nieuwe onderwerpen 2020–2023. IBKI heeft vervolgens besloten de volgende twee onderwerpen als nieuw onderwerp toe te voegen:

  • 59 Hoe te handelen als een voorrangsvoertuig u nadert
  • 60 Ondernemersvaardigheden m.b.t. een eigen rijschool opstarten

De leerdoelen van de nieuwe onderwerpen staan in het geactualiseerde Leerdoelenoverzicht dat op de IBKI-site staat. Elke opleider mag hiervoor cursussen ontwikkelen en bij IBKI een certificeringsverzoek indienen. Dit hoeft alleen digitaal te gebeuren in één document naar info@ibki.nl.

De procedure voor het certificeren vindt u in de notitie ‘Certificering theoretische bijscholing rijinstructeurs’. Voor het indienen van cursusonderwerpen is geen uiterste termijn meer van toepassing. IBKI zal elke aanvraag voor certificering toetsen en binnen maximaal 8 weken over certificering besluiten. Dit betekent dat rijinstructeurs vanaf het voorjaar 2020 ook kunnen kiezen uit deze cursussen. Het exacte moment hangt af van de opleiders die hiermee aan de slag gaan en de snelheid waarmee de cursussen ontwikkeld worden. IBKI zal steeds bekendmaken welke aanbieders gecertificeerd zijn.