Noodzaak van originele (voertuig)papieren bij WRM-examens (aanpassing)

3 april 2023

In de nieuwsbrief van 20 maart 2023 is een bericht opgenomen over de noodzaak van het tonen van originele voertuigpapieren bij de verschillende praktische WRM-examens.

In dit bericht staat dat de rijproef voor de categorie A (fase 1B) doorgang zal vinden als de originele voertuigpapieren niet voor aanvang van het examen getoond kunnen worden. Dat is onjuist.

Op basis van artikel 8 van het Algemene deel van het examenreglement moeten de originele voertuigpapieren bij aanvang van het examen fase 1b (rijproef) getoond worden. Dit ter controle van de examinator.