Onderhoud WRM-vragenbank fase 2a en 2b categorie B

20 februari 2023

De theorie-examens 2a lesvoorbereiding en 2b lesuitvoering en beoordeling van categorie B zijn onderhouden. De kwaliteit van de examenitems is beoordeeld. Daarbij is gelet op:

 • Zijn de items toetstechnisch correct?
 • Zijn de items taaltechnisch op orde?
 • En heeft het item de juiste categorie?

Bij een aantal items zijn wat kleine taaltechnische wijzigingen doorgevoerd. Voor de volgende categorieën zijn nieuwe items ontwikkeld. Deze zijn voorgelegd aan de examenopgavecommissie en inmiddels ook goedgekeurd.

Het betreft de volgende categorieën:

2.1.1 Lesprogramma ontwerpen
 • Ordent rij- en oefentaken
 • Leergang/ leerplan
3.1.1 Introductie
 • Vaststellen feitelijke beginniveau
 • Essentie van de te leren rijtaak
3.1.2 Uitleg
 • Beschrijven concrete deelstappen
 • Foutgedragingen
3.1.3 Aanbieden oefensituaties
 • Kiezen geschikte plaats van uitvoering
 • Geeft leerling ruimte voor fouten
3.1.4 Feedback
 • Samenvatting van een lesonderdeel
 • Bespreken leerresultaat
 • Verlopen van het leerproces
 • Eigen vorderingen
 • Procesevaluatie
3.2.1 Signalering uitvoering rijtaken
 • Fouten in uitvoering
 • Stimuleren hardop verwoorden
3.2.2 Ondersteuning aanleren rijtaak
 • Commentaar essentiële zaken
 • Commentaar concrete verbeterpunten
3.2.3 Afstemming
 • Mate van zelfstandigheid
3.2.4 Leerhouding
 • Gedoseerd complimenten geven
 • Stimuleren positieve beleving
 • Benadruk fouten leerproces
3.2.5 Interpersoonlijk handelen
 • Leefwereld leerling
4.1.1 Kiezen van toets en toetsmomenten
 • Relevante toetsmoment
4.1.2 Voorbereiden van toetsafname
 • Gunstige afnamecondities
 • Introduceren toets
4.1.3 Samenstelling toets
 • Kiezen passende situatie
4.1.4 Observeren en beoordelen
 • Ongekleurd registeren van gedrag
 • Voorkomen van beoordelaarsfouten
 • Beoordelen op grond van observatie

 

Hieronder is een voorbeeldvraag weergegeven:

Je hebt deze maand bij meerdere leerlingen een proefexamen afgenomen. Je merkt dat ze allemaal moeite hebben op eenzelfde onderdeel.
Je merkt dat je de leerlingen op dat onderdeel steeds makkelijker een voldoende geeft.
Van welke beoordelaarsvalkuil is dit een voorbeeld?

A Normverschuiving
B Horn-effect
C Halo-effect