Opschoning onderwerpenlijst theoretische bijscholingen

21 december 2020

De kwaliteit van de rijinstructeur verhogen was een van de kernpunten van de Alliantie Samen Sterk. Het evalueren en opschonen van het onderwerpenbestand is daar een onderdeel van.

In de Adviesraad WRM van 3 december 2020 is advies uitgebracht over zo’n opschoning. Er is bij de selectie met name gekeken naar het aantal deelnemende rijinstructeurs in de afgelopen twee jaar en daarnaast naar cursussen waarvan de leerdoelen van onvoldoende (wetenschappelijk onderbouwde) kwaliteit zijn. IBKI neemt dit advies over.

Dit betekent dat de hieronder genoemde bijscholingsonderwerpen gaan vervallen:

 • 9 Situatiebevraging en zelfreflectie
 • 23 Milieuverantwoord rijden C/D
 • 48 De ontwikkelingsgerichte rijopleiding
 • 54 Veiligheid en autotechniek
 • 53 Zelfreflectie leerling/rijinstructeur
 • 36 Theorieles geven aan (nieuwe) vrachtautochauffeurs
 • 40 Lesgeven aan leerlingen met een beperking
 • 51Kostprijsberekening
 • 55 Vademecum CBR
 • 35 Leerlingherkenning en begeleiding
 • 49 Meervoudige intelligentie in de rijinstructie.

Om opleiders in de gelegenheid te stellen hun bijscholingsprogramma aan te passen, vervallen deze onderwerpen pas over een jaar. Vanaf 1-1-2022 is het niet meer toegestaan cursussen over de vervallen onderwerpen te geven.