Per 1-3-2021 aangepaste toetsmatrijs examen Categorie B, fase 1a Theorie van de rijtaak

11 november 2020

Eerder dit jaar berichtten wij al dat een selectie artikelen uit de Regeling Voertuigen (RV) per 1 maart 2021 deel uitmaakt van het examen Categorie B, fase 1a Theorie van de rijtaak. Op pagina 7 van het brondocument vindt u een overzicht van de relevante artikelen uit de RV.

Per 1 maart 2021 is er hierdoor ook een aangepaste toetsmatrijs voor het examen Categorie B, fase 1a Theorie van de rijtaak. De wijzigingen ten opzichte van de huidige toetsmatrijs vindt u hieronder:

  • Het aantal vragen over ‘RVV6: Stilstaan en parkeren, uitzondering gehandicapten (art. 23 t/m 27 + 85)’ gaat omlaag van 3 naar 2.
  • RVV9 (1 vraag in de matrijs) en RVV10 (art. 42 t/m 48) (ook 1 vraag in de matrijs) zijn samengevoegd tot ‘bijzondere weggedeeltes’. Er wordt in het examen 1 vraag gesteld over dit onderwerp.
  • De RV maakt deel uit van het cluster Wet1. Er worden in totaal 5 vragen in plaats van nu 3 vragen gesteld over dit onderwerp.

De volledige nieuwe matrijsnotitie is te vinden op onze website.