Praktische bijscholing – Begin op tijd!

26 juli 2021

“Begin op tijd!” Deze waarschuwing wordt vaak geuit richting rijinstructeurs. Het antwoord is dan vaak: ”ik hoef toch maar één praktische bijscholing te doen?” Die ene praktische bijscholing moet dan wel voldoende zijn. Als de eerste bijscholing onvoldoende is, moet een tweede en soms een derde praktische bijscholing worden afgelegd. Dit alles moet gebeuren vóór de verloopdatum die op de bevoegdheidspas staat.

De meesten slagen in één keer
Gelukkig slagen de meeste instructeurs voor de eerste praktische begeleiding. In de periode van 01 juli 2020 tot 30 juni 2021 hebben in totaal 1591 rijinstructeurs hun eerste praktische begeleiding afgelegd. 1341 instructeurs, dat is ongeveer 84 procent, wisten voor deze begeleiding een voldoende resultaat te halen. Helaas moesten 250 instructeurs een tweede, en soms ook een derde praktijkbegeleiding afleggen.

Wachttijden
IBKI doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op dit moment ligt de wachttijd tussen het moment van aanvragen en het afleggen van een praktische begeleiding, tussen de vier en acht weken. De instructeur die dus denkt dat gewacht kan worden met de aanvraag van een praktische begeleiding tot een paar weken voor de verloopdatum van de bevoegdheidspas, kan dus wel eens bedrogen uitkomen, zeker als een tweede of een derde begeleiding noodzakelijk is. Mogelijk kan IBKI geen praktische begeleiding meer plannen. Hierdoor verliest de instructeur zijn lesbevoegdheid en mag er geen rijles meer worden gegeven.