Theoretische bijscholing: 17 bijscholingsonderwerpen toegestaan via webinar

20 december 2021

IBKI heeft een definitieve lijst vastgesteld met de theoretische bijscholingen die ook in de vorm van een webinar mogen worden gegeven. Hieronder treft u deze lijst aan.

Nr.         Titel bijscholing
8             Stagementor; alleen het theoretische gedeelte (leerdoelen 1 t/m 10)
16          Verkeerskunde: taal en tekens van de weg
25          Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive
26          Coaching en feedback geven
27          De Rijprocedure in de praktijk
28          Wet- en regelgeving: Het RVV (vernieuwingen en enkele belangrijke onderdelen
42          Leerlingvolgsysteem in de praktijk
43          Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer
47          Bevorderen veiligheid en doorstroming op stroomwegen en ontsluitingswegen
52          Lesplan maken
56          Talking Traffic
59          Hoe te handelen als een voorrangsvoertuig u nadert
60          Ondernemersvaardigheden m.b.t. een eigen rijschool opstarten
62          Wet- en regelgeving: Wegenverkeerswet
64          Wet- en regelgeving: Het RVV (basiskennis)

29          Motorfietsdynamica en -kinematica
34          Verkeersgeleiding en verkeersregelinstallaties