Theoretische bijscholingen d.m.v. “webinars” tijdelijk toegestaan

23 maart 2020

Om het voor WRM-opleiders en rijinstructeurs mogelijk te maken de reeds geplande theoretische bijscholingen te verzorgen dan wel te volgen, heeft IBKI besloten het aanbieden van deze bijscholingen middels zogenaamde webinars voorlopig toe te staan. Deze maatregel geldt in elk geval voor de periode die IBKI nodig acht in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus én voor de onderwerpen die bij IBKI al in de planning geregistreerd staan.
 
De aanbieder van de bijscholingen moet er voor zorgen dat IBKI, bijvoorbeeld door middel van een toegangscode, online mee kan kijken met de webinar. Daarnaast moet de opleider garanderen dat IBKI tijdens de webinar kan controleren of de cursisten daadwerkelijk de gehele webinar volgen of gevolgd hebben.