Vanaf 1 januari 2021: Regeling Voertuigen in examen Categorie B, 1a Theorie van de rijtaak

29 september 2020

Wij willen jullie informeren over een wijziging in het brondocument van het WRM-examen Categorie B, examen 1a Theorie van de rijtaak. Vanaf 1 januari 2021 zal de Regeling Voertuigen (RV) in het examen worden bevraagd. IBKI heeft hiervoor gekozen, zodat rijinstructeurs straks nog beter in staat zijn om vragen van hun leerlingen over dit onderwerp te beantwoorden. In de examens van het CBR kunnen namelijk vragen voorkomen die (indirect) betrekking hebben op de Regeling Voertuigen.

Het brondocument is uitgebreid met het onderwerp Regeling Voertuigen. Dit onderwerp is toegevoegd onder hoofdtaak 1: Voorbereiden en afsluiten van verkeersdeelname, subtaak 1.2 installeren, wet- en regelkennis. Er wordt van de examenkandidaten een grondige kennis verwacht van de hieronder genoemde wetsartikelen.

Het brondocument is met de volgende inhoud uitgebreid:
Regeling voertuigen (art. 5.2.0 (excl. bijlage), 5.2.1 lid 1 t/m 5, 5.2.6, 5.2.9 lid 2 en 3, 5.2.10 lid 2, 3 en 6, 5.2.11 lid 1 t/m 3, 5.2.11a, 5.2.12 lid 1 en 2, 5.2.12a, 5.2.15 lid 1,
5.2.24 lid 1 en 2, 5.2.26 lid 2, 5.2.27 lid 1 t/m 4 en 6 t/m 10, 5.2.28 lid 1 en 3, 5.2.29 lid 1 en 9, 5.2.31 lid 1 en 4, 5.2.32 lid 1 en 2, 5.2.38 lid 4 en 5 (excl. bijlage), 5.2.39 lid 1,
5.2.42 lid 1 over beschadigingen, 2 en 3, 5.2.43 lid 1 en 2, 5.2.44, 5.2.45 lid 1, 5 en 6, 5.2.46 lid 3 (excl. bijlage), 5.2.47 lid 5 en 6, 5.2.48 lid 1 t/m 4,
5.2.51 lid 1, 5.2.53 lid 1 t/m 9, 5.2.55 lid 1 t/m 8, 5.2.57 lid 1, 5.2.59 lid 1 t/m 7, 5.2.59a lid 1 t/m 4, 5.2.62 lid 1 en 2, 5.2.64 lid 1, 5.2.71 lid 1 en 3,
5.18.1 lid 1, 5.18.2 lid 1 en 6, 5.18.3 lid 1, 5.18.4 a en b, 5.18.6 lid 1a t/m c (excl. exacte getallen), 2 en 3, 5.18.7 lid 1a t/m f, 2a t/m d, 5.18.8 lid 1 en 3,
5.18.10 lid 1, 3 en 4, 5.18.11 lid 1, 2a en 7 t/m 10, 5.18.12 lid 1a, b, d en e, 5.18.13 lid 1a1, 3, 5, 6 en 7, 5.18.14 lid 1 en 5, 5.18.15,
5.18.17a lid 2a, 518.17b lid 2a, 5.18.17h lid 1, 5.18.18 lid 1a en b)

We verzoeken jullie de juiste inhoud van de regeling voertuigen, conform brondocument, te verwerken in de opleiding.