Verlenging bijscholingsonderwerpen t/m 31-12-2021

21 december 2020

Normaliter wordt op de laatste Adviesraad WRM-vergadering van het jaar ook geadviseerd over het met drie jaar verlengen van bijscholingsonderwerpen waarvan de drie jaar geldigheid afloopt.

Hierboven is vermeld dat alle onderwerpen die gaan vervallen nog het gehele jaar 2021 gegeven mogen worden. De adviesraad WRM heeft geadviseerd om in lijn hiermee alle onderwerpen die op de rol staan voor een mogelijke drie jaar-verlenging voor nu met één jaar te verlengen.

De volgende bijscholingsonderwerpen worden verlengd t/m 31-12-2021:

 • 20 Faalangstinstructeur: 2 dagdelen
 • 22 Ongevalsrisico (jonge) beginnende motorrijders: 2 dagdelen
 • 23 Milieuverantwoord rijden cat. C/D: 2 dagdelen
 • 35 Leerling herkenning en -begeleiding: 4 dagdelen
 • 36 Theorieles geven aan (nieuwe) vrachtautochauffeurs: 4 dagdelen
 • 37 Rijangst: 4 dagdelen
 • 38 Lerend leren in de praktijk: 2 dagdelen
 • 39 Praktisch toepassen risicoperceptie: 2 dagdelen
 • 40 Lesgeven aan leerlingen met een beperking: 2 dagdelen
 • 41 Verzorgen gevorderde motortraining: 4 dagdelen
 • 47 Bevorderen veiligheid en doorstroming op stroomwegen en ontsluitingswegen: 2 dagdelen
 • 48 De ontwikkelingsgerichte rijopleiding: 4 dagdelen
 • 49 Meervoudige intelligentie in de rijinstructie: 2 dagdelen
 • 50 Een zelfstandig beginnend bestuurder: 2 dagdelen
 • 51 Kostprijsberekening: 2 dagdelen
 • 52 Lesplan maken: 2 dagdelen
 • 53 Zelfreflectie leerling/rijinstructeur: 2 dagdelen.

In dit geval zou het niet logisch zijn geweest om te verlengen t/m 2023, terwijl meerdere van de te verlengen onderwerpen vanaf 1-1-2022 komen te vervallen (zie hierboven). Ook zijn er een aantal onderwerpen bij waarvan onderzocht wordt of de leerdoelen aanpassing behoeven.

Vanzelfsprekend kan eind 2021 besloten worden niet-geschrapte bijscholingen van bovenstaande lijst alsnog weer drie jaar te verlengen.