Wijziging eisen aan de leerling bij de stagebeoordeling voor de categorie A

22 december 2017

In de laatste vergadering van de CEC WRM is het onderwerp ‘eisen aan de leerling bij de stagebeoordeling voor de categorie A’ besproken. De reden hiervoor is het volgende: het is op dit moment mogelijk dat de leerling voldoet aan de eis dat de leerling geen rijbewijs mag bezitten van de categorie waarvoor het examen door de deelnemer wordt afgelegd, maar dat niet voldaan kan worden aan de eis van een nieuw aan te leren lesonderdeel. Dit is geen wenselijke situatie, de examenles moet de lespraktijk immers zoveel mogelijk benaderen.

In de huidige situatie is het namelijk zo dat een aankomend instructeur voor de categorie A een leerling naar de stagebeoordeling (fase 3a) mee mag brengen die bijvoorbeeld in het bezit is van het A2 rijbewijs en les krijgt voor het A rijbewijs. In dat geval is er wel sprake van een echte leerling, maar dat is dan een leerling met een (onderliggend) rijbewijs. Je kunt je dan afvragen wat in deze situatie het nieuw aan te leren lesonderdeel is. Voor het behalen van het A2 rijbewijs heeft de leerling immers bijna alle lesonderwerpen al gehad en hij is daarvoor geslaagd. Daarmee wordt eigenlijk ook niet voldaan aan de eis dat de leerling niet (bijna) alle lessen al gevolgd mag hebben.

Er is daarom voorgesteld de examenreglementen op dit punt als volgt aan te passen:
De leerling die naar de stagebeoordeling mag worden meegebracht is een leerling die wordt opgeleid voor zijn eerste rijbewijs van de categorie A. Het is daarbij niet belangrijk of het om de opleiding voor de categorie A1, A2 of A gaat.

De CEC WRM heeft positief geadviseerd over dit voorstel. IBKI gaat de examenreglementen op dit punt aanpassen en zal deze op de website plaatsen. De voorgestelde wijziging zal met ingang van 1 februari 2018 van kracht zijn.