Wijziging scorevoorschrift WRM-Praktijkrit

13 september 2021

Tijdens het examen 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid wordt de kandidaat beoordeeld op vijf beoordelingsaspecten. De beoordelingsaspecten zijn uitgewerkt in indicatoren met bijbehorende foutcodes. Dit staat in het document ‘scorevoorschrift WRM-praktijkrit’.

Examinatoren van categorie A hebben verzocht aanvullingen te doen in het document ‘scorevoorschrift WRM-praktijkrit’ voor categorie A. In dit bericht informeren we u over deze wijziging.

De wijzigingen: 

  •    Beoordelingsaspect controle is uitgebreid met een extra foutcode, te weten:

1.1f Categorie A: Het op juiste wijze plaatsen van de voeten op de voetsteunen en van de handen op het stuur.

  •    Beoordelingsaspect doorstromen

Indicator 4.2 effectief ruimtegebruik is aangevuld met:
“Voor categorie A geldt specifiek dat de juiste plaats op de weg gekozen moet worden, afhankelijk van de verkeerssituatie, weg, of weersomstandigheden.”
Deze aanvulling zorgt ook voor een aanpassing van de foutcodes 4.2a en 4.2b.
4.2a wordt: “Zoveel mogelijk de juiste plaats op de weg houden”
Deze foutcode vervangt de oorspronkelijke foutcode 4.2b “Zoveel mogelijk rechts blijven rijden”. De nieuwe foutcode 4.2a dekt op deze manier gedrag voor alle categorieën.
4.2b wordt: “Goed en maximaal gebruikmaken van voorsorteervakken en opstelstroken bij verkeerslichten.”
Dit was voorheen foutcode 4.2a. Een logische opbouw van het gewenste gedrag onder indicator
4.2 is de reden voor deze wijziging.

Wanneer gaat het gewijzigde scorevoorschrift WRM-praktijkrit in? 
Per 1 november wordt dit aangepaste scorevoorschrift WRM-praktijkrit door de examinatoren gebruikt.
Het gewijzigde scorevoorschrift is op de website te downloaden.