WRM-opleiders mogen met ingang van 01 mei 2022 de examens Fase 1B (rijproeven) weer bijwonen

22 april 2022

Tijdens de coronapandemie was het voor WRM-opleiders niet toegestaan mee te rijden met de rijproef van hun eigen kandidaten. IBKI is van mening dat ook wat dit meerijden betreft een stap kan worden gezet richting de normale manier van examineren.
Dat houdt in dat WRM-opleiders met ingang van 01 mei 2022 weer mee mogen rijden met de rijproeven (Fase 1B) van hun eigen kandidaten. Hierbij zijn het ingestelde coronaprotocol en de eerder vastgestelde voorwaarden van kracht. Het meerijden betreft uitsluitend categorie B.