Vernieuwde Rijprocedure B

Dit jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Rijprocedure B. Voor de beoordeling van de examens Fase 1b (rijproef), Fase 3a (stagebeoordeling) en de praktische begeleiding gaat IBKI uit van deze vernieuwde versie.

Omdat het recht achteruit rijden wederom is opgenomen, zal deze manoeuvre met ingang van 01 juni 2019 (in overeenstemming met het CBR) als één van de mogelijke bijzondere verrichtingen uitgevoerd moeten kunnen worden tijdens het examen Fase 1b (rijproef).
Het achteruit rijden van een aangegeven bocht stond al vermeld in de Rijprocedure. Dit houdt in dat deze bijzondere verrichting op dit moment al uitgevoerd moet kunnen worden tijdens het examen Fase 1b.

De wijze van beoordelen van de bijzondere verrichtingen staan genoemd in “Normen bij de uitvoering van de bijzondere verrichtingen tijdens de praktijkrit (rijproef)”. Deze zijn terug te vinden op onze site www.ibki.nl.

De beschrijving van het recht achteruit in de rijprocedure B heeft tot gevolg dat deze oefening tijdens een stageboordeling of praktische begeleiding als nieuw aan te leren lesonderdeel gepresenteerd mag worden.