Wijziging in benaming Brondocument aanvullende Categorie C en D

In het Brondocument wordt gesproken over ‘Standaardregeling rij- en rusttijden’.
Deze benaming komt niet overeen met de huidige wet- en regelgeving.
Er wordt over de rij- en rusttijden gesproken in het Arbeidstijdenbesluit vervoer, Hoofdstuk 2. Wegvervoer, verordening (EG) nr. 561/2006 en verordening (EU) nr. 165/2014.
Dit zal worden aangepast. Inhoudelijk is er in het Brondocument niets gewijzigd, alleen de benaming is gewijzigd, zoals deze van toepassing is in de wet- en regelgeving.