WRM-bevoegdheidschecker toegankelijker gemaakt

IBKI heeft de WRM-bevoegdheidschecker, waarmee je kunt vaststellen of een rijinstructeur inderdaad lesbevoegd is, eenvoudiger toegankelijker gemaakt. Voorheen was het verplicht om (een deel van de) achternaam én geboortedatum op te geven; nu is de geboortedatum niet meer nodig.

De praktijk leerde dat het voor rijbewijsleerlingen een lastige drempel was om de geboortedatum van de rijinstructeur te achterhalen. Op verzoek van de rijschoolverenigingen is onderzocht of deze aanpassing mogelijk was binnen de bestaande privacy-regels. Dat was inderdaad het geval en daarmee was voor IBKI de weg vrij om de aanpassing door te voeren.

De bevoegdheidschecker toonde van de betreffende rijinstructeur ook het geboortejaar om de rijbewijsleerling meer zekerheid te geven dat het over ‘zijn’ rijinstructeur gaat. Daarop zijn van enkele rijinstructeurs klachten ontvangen; zij hebben IBKI verzocht om het geboortejaar niet te tonen. IBKI heeft juridisch advies gevraagd. Op basis van deze reactie zal IBKI besluiten of het geboortejaar wordt getoond. In afwachting daarvan wordt het geboortejaar nu niet getoond.